HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfiguriranje pladnja na nadzorni plošči

background image

Konfiguriranje pladnja na nadzorni plošči

Vrsto in velikost lahko za pladnje konfigurirate tudi, če vas k temu naprava ne pozove.

1.

Pritisnite gumb Domov .

2.

Odprite meni Pladnji.

3.

Pritiskajte puščico za navzdol , da označite nastavitev velikosti ali vrste za želeni pladenj, in

pritisnite gumb

OK

.

4.

Pritiskajte puščico za navzgor ali puščico za navzdol , da označite velikost ali vrsto. Če ste

izbrali velikost po meri, izberite mersko enoto in nastavite dimenziji X in Y.

5.

Pritisnite gumb

OK

, da shranite izbor.

90

Poglavje 6 Papir in tiskalni mediji

SLWW