HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfiguriranje pladnja pri nalaganju papirja

background image

Konfiguriranje pladnja pri nalaganju papirja

1.

Na pladenj naložite papir. Če uporabljate drug pladenj kot pladenj 1, ga zaprite.

2.

Prikaže se sporočilo o konfiguraciji pladnja.

3.

Pritisnite gumb

OK

, da sprejmete zaznano velikost. Ali pa pritiskajte puščico za nazaj , da

izberete drugačno konfiguracijo, in nadaljujte postopek.

4.

Če želite spremeniti konfiguracijo pladnja, pritiskajte puščico za navzdol , da označite ustrezno

velikost, nato pa pritisnite gumb

OK

.

OPOMBA:

Nasprotno kot za pladenj 1 pa za druge pladnje naprava zazna večino velikosti

papirja.

5.

Pritiskajte puščico za navzdol , da označite ustrezno vrsto, in pritisnite gumb

OK

.