HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nalaganje v dodatni pladenj za 1500 listov

background image

Nalaganje v dodatni pladenj za 1500 listov

Dodatni pladenj za 1.500 listov je mogoče prilagoditi za velikosti Letter, A4 in Legal. Če so vodila

pladnja pravilno nastavljena, naprava samodejno zazna, mediji katere velikosti so naloženi.

POZOR:

Da se izognete zastojem, pladnjev ne polnite, ko naprava tiska.

POZOR:

Papirja ne razpihujte. Razpihovanje lahko povzroči napake pri podajanju.

1.

Pritisnite sprožilo in odprite vrata pladnja za

1.500 listov.

2.

Če je na pladnju papir, ga odstranite. Če je

na pladnju papir, vodil ni mogoče prilagoditi.

3.

Stisnite vodili na sprednjem delu pladnja in ju

potisnite na ustrezno velikost papirja.

SLWW

Nalaganje na pladnje za papir

85

background image

4.

Naložite papir na pladenj. Nalagajte po cel

sveženj naenkrat. Svežnjev ne razdelite na

manjše dele.

5.

Poskrbite, da višina svežnja ne presega oznak

za največjo višino in da je sprednji rob

svežnja poravnan s puščicami.

6.

Zaprite vrata na pladnju.

86

Poglavje 6 Papir in tiskalni mediji

SLWW