HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Garancija HP Premium Protection: Izjava o omejeni garanciji tiskalnih kartuš LaserJet

background image

Garancija HP Premium Protection: Izjava o omejeni
garanciji tiskalnih kartuš LaserJet

Ta HP-jev izdelek je zajamčeno brez napak v materialu in izdelavi.

Ta garancija ne zajema izdelkov: (a) ki so ponovno polnjeni, obnovljeni, predelani ali kakorkoli

spremenjeni, (b) s katerimi imate težave zaradi napačne uporabe, neustreznega shranjevanja ali

uporabe, ki ni v skladu z navedenimi okoljskimi specifikacijami za tiskalnik, ali (c) ki so obrabljeni

zaradi običajne uporabe.

Za pridobitev garancijskih storitev izdelek vrnite na kraj nakupa (s pisnim opisom težave in vzorčnimi

natisi) ali se obrnite na HP-jevo podporo za stranke. HP bo po lastni presoji izdelke, ki so dokazano

okvarjeni, zamenjal ali vam povrnil nakupno ceno.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO JE ZGORNJE JAMSTVO IZKLJUČNO IN NOBENA DRUGA

GARANCIJA ALI POGOJ, BODISI PISANA ALI USTNA, NISTA IZRECNA ALI IMPLICIRANA IN

HP IZRECNO ZAVRAČA OMENJENE GARANCIJE ALI POGOJE PRODAJE, ZADOVOLJIVO

KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA POSAMEZEN NAMEN.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO HP ALI NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NE

ODGOVARJAJO ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z

IZGUBO PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJI NA DOGOVORU,

KAZNIVEM DEJANJU ALI DRUGAČE.

DOLOČILA TE GARANCIJSKE IZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE

IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA

PRODAJO TEGA IZDELKA.

220

Dodatek B Pomoč in podpora

SLWW