HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji

background image

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji

HP-JEV IZDELEK

TRAJANJE OMEJENE GARANCIJE

HP LaserJet 600 M601n, M601dn, M602n, M602dn,
M602x, M603n, M603dn, M603xh

Enoletna garancija s popravilom ob vračilu izdelka

HP vam kot končnemu uporabniku zagotavlja, da bo HP-jeva strojna in dodatna oprema brez napak v

materialu in izdelavi v zgoraj navedenem časovnem obdobju po datumu nakupa. Če prejme HP

obvestilo o napakah v času garancijskega obdobja, po svoji presoji popravi ali zamenja pokvarjene

izdelke. Zamenjani izdelki so novi ali po svojem delovanju novim enakovredni.

HP jamči, da pravilno nameščena in uporabljana HP-jeva programska oprema od datuma nakupa in v

zgoraj navedenem obdobju ne bo prenehala izvajati programskih ukazov zaradi napak v materialu in

izdelavi. Če HP prejme obvestilo o napakah v času garancijskega obdobja, zamenja programsko

opremo, ki se zaradi omenjenih napak ne izvaja pravilno.

HP ne jamči, da bodo HP-jevi izdelki delovali brez prekinitev ali napak. Če HP v razumnem času ne

more popraviti ali zamenjati izdelka, kot določa garancija, lahko izdelek vrnete in dobite povrnjeno

kupnino.

HP-jevi izdelki lahko vsebujejo predelane dele, ki so po zmogljivosti enakovredni novim ali pa so bili

po že občasno uporabljeni.

Ta garancija ne velja za okvare, ki nastanejo zaradi (a) nepravilnega ali neustreznega vzdrževanja ali

umerjanja, (b) programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega materiala, ki jih ne dobavlja HP,

(c) nepooblaščenega spreminjanja ali napačne uporabe, (d) uporabe v okolju, ki ne ustreza

objavljenim okoljskim specifikacijam za izdelek, ali (e) neustrezne priprave ali vzdrževanja mesta

izdelka.

V OBSEGU, KI GA DOLOČA KRAJEVNA ZAKONODAJA, SO ZGORAJ NAVEDENE GARANCIJE

IZKLJUČNE GARANCIJE; HP NE DAJE NOBENE DRUGE GARANCIJE ALI KAKRŠNIHKOLI POGOJEV,

IZRAŽENIH IZRECNO ALI POSREDNO. HP IZKLJUČNO ZANIKA KAKRŠNOKOLI ODGOVORNOST

ALI POGOJE ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, SPREJEMLJIVO KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA

DOLOČEN NAMEN. Nekatere države/regije, zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev

trajanja zakonsko določene garancije, zato zgoraj omenjena omejitev ali izključitev morda za vas ne

velja. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, imate pa lahko tudi druge pravice, ki se

razlikujejo glede na državo/regijo, zvezno državo ali provinco.

HP-jeva omejena garancija velja v državah/regijah ali tam, kjer ima HP organizirano podporo in

prodajo za določen izdelek. Raven garancijskih storitev se lahko prilagaja krajevnim standardom. Če

zaradi pravnih ali zakonskih razlogov določen izdelek ni bil namenjen za delovanje v določeni

državi/regiji, HP ne bo spreminjal oblike, opreme ali funkcij izdelka, da bi deloval v tej državi/regiji.

V SKLADU S KRAJEVNO ZAKONODAJO SO PRAVNA SREDSTVA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI VAŠA

EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, HP ALI NJEGOVI

DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA

NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI

PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, UTEMELJENO NA SPORAZUMU, PRESTOPKU ALI ČEM DRUGEM.

Ker nekatere države/regije, zvezne države ali province ne dovoljujejo izločitve ali omejitve posledične

ali nenamerne škode, za vas zgoraj navedena omejitev ali izločitev morda ne velja.

218

Dodatek B Pomoč in podpora

SLWW

background image

DOLOČILA TE GARANCIJSKE IZJAVE, RAZEN V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, NE

IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA

PRODAJO TEGA IZDELKA.

SLWW

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji

219