HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

background image

Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

V menijih nadzorne plošče Skrbništvo ročno nastavite naslov IPv4, omrežno masko in privzeta vrata.

1.

Na nadzorni plošči pritisnite gumb Domov .

2.

Odprite te menije:

a. Skrbništvo

b. Omrežne nastavitve

c.

Meni Jetdirect

d. TCP/IP

e. Nastavitve protokola IPV4

f.

Način konfiguracije

g. Ročno

h. Ročne nastavitve

i.

Naslov IP, Maska podomrežja ali Privzeti prehod

3.

S številčnico, pritiskanjem puščice za navzgor ali puščice za navzdol zvišajte ali znižajte

številko prvega bajta naslova IP, maske podomrežja ali privzetega prehoda.

4.

Pritisnite gumb

OK

, da se pomaknete na naslednji niz številk. Če se želite pomakniti na prejšnji

niz številk, pritiskajte puščico za nazaj .

5.

Ponavljajte 3. in 4. korak, dokler ne dokončate naslova IP, maske podomrežja in privzetega

prehoda, nato pritisnite gumb

OK

, da shranite nastavitev.

70

Poglavje 5 Povezava izdelka z operacijskim sistemom Windows

SLWW