HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Načini namestitve gonilnika UPD

background image

Načini namestitve gonilnika UPD

Običajni način

Ta način uporabite, če gonilnik nameščate s CD-ja za en računalnik.

Če UPD namestite s CD-ja, priloženega napravi, deluje kot običajni gonilniki
tiskalnika. Deluje v povezavi z določeno napravo.

Če uporabite ta način, morate UPD namestiti za vsak računalnik in vsako
napravo posebej.

Dinamični način

Če želite uporabiti ta način, morate UPD prenesti iz interneta. Oglejte si mesto

www.hp.com/go/upd

.

V dinamičnem načinu lahko opravite eno namestitev, ki vam omogoča, da HP-
jeve naprave odkrijete kjer koli in z njimi tiskate.

Ta način uporabite, če gonilnik UPD nameščate za delovno skupino.

40

Poglavje 3 Programska oprema za OS Windows

SLWW

background image

Spreminjanje nastavitev tiskalnega posla v
operacijskem sistemu Windows

Prednost pri nastavitvah tiskanja

Pri spremembah v nastavitvah tiskanja je določena prednost nekaterih sprememb, glede na vir

izvajanja spremembe:

OPOMBA:

Imena ukazov in pogovornih oken se lahko razlikujejo v različnih programih.

Pogovorno okno za nastavitev strani: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite ukaz

Page Setup (Nastavitev strani) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki

ga uporabljate. Tukaj spremenjene nastavitve preglasijo nastavitve na drugih mestih.

Pogovorno okno tiskanja: Da odprete to pogovorno okno, kliknite Print (Natisni), Print

Setup (Nastavitev tiskanja) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki ga

uporabljate. Prioriteta nastavitev, ki jih spremenite v pogovornem oknu Print (Natisni) je nižja in

običajno ne preglasi sprememb, izvedenih v pogovornem oknu Page Setup (Priprava strani).

Pogovorno okno z lastnostmi tiskanja (gonilnik tiskalnika): Da odpete gonilnika

tiskalnika, kliknite Properties (Lastnosti) v pogovornem oknu Print (Natisni). Nastavitve, ki ste jih

spremenili v pogovornem oknu Printer Properties (Lastnosti tiskalnika), običajno ne preglasijo

nastavitev drugje v programski opremi za tiskanje. Večino nastavitev tiskanja lahko spremenite

tukaj.

Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika: Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika določijo

nastavitve, ki so uporabljene pri vseh tiskalniških poslih, razen če spremenite nastavitve v

pogovornih oknih Page Setup (Nastavitev strani), Print (Tiskanje) ali Printer

Properties (Lastnosti tiskalnika).

Nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika: Nastavitve v nadzorni plošči tiskalnika imajo

nimajo prednosti pred nobenim ostalim nastavitvam.

Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je
programska oprema zaprta

1.

V meniju Datoteka v programski opremi kliknite Natisni.

2.

Izberite gonilnik in nato kliknite Lastnosti ali Nastavitve.

Koraki se lahko razlikujejo; ta postopek je najpogostejši.

SLWW