HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Stvarno kazalo

background image

Stvarno kazalo

A

AirPrint 56

B

baterije so priložene 237

bližnjice (Windows)

uporaba 115

ustvarjanje 116

brez živega srebra 237

brisanje

shranjena opravila 142

Č

čiščenje

naprave 171

pot papirja 171, 200

D

datoteke PPD (PostScript Printer

Description)

vključeno 54

delovno okolje

specifikacije 231

dimenzije, naprava 230

DIMM-i

številke delov 216

dodatna enota za obojestransko

tiskanje

številka dela 215

dodatna oprema

naročanje 214

številke delov 215

dodatna oprema za obojestransko

tiskanje

zastoji 190

dogovorjene oznake dokumenta

iii

dogovorjene oznake, dokument iii

druge povezave, seznam

vgrajeni spletni strežnik HP

154

E

e-poštna opozorila 55

električne specifikacije 230

Evropska unija, odlaganje

odpadkov 238

F

fiksirna enota

zamenjava 104

zastoji papirja 187

Finska izjava o varnosti laserja

243

fizične specifikacije 230

G

garancija

izdelek 218

licenca 222

popravilo s strani stranke 225

tiskalne kartuše 220

gonilniki

nastavitve 41

nastavitve (Mac) 58

nastavitve (Windows) 113

podprti (Windows) 38

prednastavitve (Mac) 58

spreminjanje nastavitev (Mac)

52

spreminjanje nastavitev

(Windows) 41

spreminjanje vrst in velikosti

papirja 76

univerzalni 40

vrste papirja 79

gonilniki PCL 38

univerzalni 40

gonilniki tiskalnika

izbira 202

gonilniki tiskalnika (Mac)

nastavitve 58

spreminjanje nastavitev 52

gonilniki tiskalnika (Windows)

nastavitve 113

podprti 38

spreminjanje nastavitev 41

gonilniki za emulacijo PS 38

grobi papir

izhodni pladenj, izbira 91

gumb Pomoč, nadzorna plošča

12

gumbi, nadzorna plošča 12

H

HP ePrint

opis 44, 55

HP ePrint, uporaba 126

HP-jev vgrajeni spletni strežnik 44

funkcije 151

HP-jeve spletne storitve 154

HP-jeva podpora za stranke 226

HP-jeve spletne storitve

omogočanje 154

HP-jeve spletne storitve,

omogočanje 126

HP-jevo spletno mesto za prevare

100

HP Printer Utility 54

HP Utility 54

HP Utility, Mac 54

HP Web Jetadmin 44, 156

SLWW

Stvarno kazalo

247

background image

I

imena, opravilo

določanje (Windows) 145

imenik datotek, stran

opis 150

Internet Explorer, podprte različice

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

151

IP Security (IPsec) 157

izhodni pladnji

izbira (Windows) 138

zastoji papirja 181

izjave o varnosti 242, 243

izjave o varnosti laserja 242,

243

izjave upravnih organov

okoljevarstveni vidiki izdelka

235

J

Japonska izjava VCCI 242

Jetadmin, HP Web 44, 156

K

kabel USB, številka dela 216

kakovost tiskanja

izboljšanje 199

izboljšanje (Windows) 119

Kanadski predpisi DOC 242

kartice

izhodni pladenj, izbira 91

kartice EIO

namestitev 161

kartuše

drugi proizvajalci 100

garancija 220

menjava 101

recikliranje 236

shranjevanje 99

sporočila o stanju 12

kartuše s sponkami

nalaganje 103

številke delov 216

kartuše s tonerjem. Glejte tiskalne

kartuše

kartuše, sponke

nalaganje 103

knjižice

izdelovanje (Windows) 136

komplet za vzdrževanje

uporaba 104

komplet za vzdrževanje tiskalnika

uporaba 104

komplet, vzdrževanje tiskalnika

uporaba 104

konfiguracija USB, Mac 48

konfiguracija USB, Windows 64

konfiguracijske strani

opis 150

konfiguriranje

naslov IP 67

kopije

spreminjanje števila

(Windows) 114

Korejska izjava EMC 243

L

ležeča usmerjenost

izbiranje, Windows 124

licenca, programska oprema 222

lučke, nadzorna plošča 12

M

Mac

nastavitve gonilnika 52, 58

odstranjevanje programske

opreme 51

podprti operacijski sistemi 48

programska oprema 54

spreminjanje vrst in velikosti

papirja 57

težave, odpravljanje težav

211

Macintosh

HP Printer Utility 54

podpora 226

spreminjanje velikosti

dokumentov 57

maska podomrežja 70

matična plošča

varnost 158

mediji 73

podprte velikosti 77

prva stran 58

strani na list 59

velikost po meri, nastavitve za

OS Macintosh 57

meni Nastavitve nabiralnika Multi-

Bin, nadzorna plošča 28

meni Nastavitve tiskanja, nadzorna

plošča 22

meni Nastavitve zaslon, nadzorna

plošča 24

meni Odpravljanje težav,

nadzorna plošča 33

meni Omrežne nastavitve,

nadzorna plošča 29

meni Posodobitev vdelane

programske opreme USB,

nadzorna plošča 35

meni pridobivanja opravila 14,

15

meni Reports (Poročila), nadzorna

plošča 19

meni Service (Storitve), nadzorna

plošča 35

meni Skrbništvo, nadzorna

plošča 19

meni Splošne nastavitve, nadzorna

plošča 19

meni Umerjanje/čiščenje,

nadzorna plošča 34

meni Upravljanje pladnjev,

nadzorna plošča 26

meni Upravljanje potrošnega

materiala, nadzorna plošča 25

meni Varnostno kopiranje/

obnovitev, nadzorna plošča 34

meniji na nadzorni plošči

pridobivanje opravila 14, 15

meniji, nadzorna plošča

dostopanje 12

meni Nastavitve tiskanja 22

meni Poročila 19

nastavitve nabiralnika Multi-

Bin 28

nastavitve spenjalnika/

zlagalnika 28

nastavitve zaslona 24

odpravljanje težav 33

omrežne nastavitve 29

posodobitev vdelane

programske opreme USB 35

pridobivanje opravila 14, 15

Service (Storitve) 35

skrbništvo 19

splošne nastavitve 19

umerjanje/čiščenje 34

upravljanje pladnjev 26

248

Stvarno kazalo

SLWW

background image

upravljanje potrošnega

materiala 25

varnostno kopiranje/

obnovitev 34

menjava tiskalnih kartuš 101

modeli, primerjava funkcij 2

moduli DIMM

preverjanje namestitve 167

moduli SIMM, nezdružljivost 161

N

način mirovanja

omogočanje 159

nadgradnja pomnilnika 161

nadzorna plošča

gumbi 12

lučke 12

meni nastavitev spenjalnika/

zlagalnika 28

meni Nastavitve nabiralnika

Multi-Bin 28

meni Nastavitve tiskanja 22

meni Nastavitve zaslona 24

meni Odpravljanje težav 33

meni Omrežne nastavitve 29

meni Poročila 19

meni Posodobitev vdelane

programske opreme USB 35

meni Service (Storitve) 35

meni Skrbništvo 19

meni Splošne nastavitve 19

meni Umerjanje/čiščenje 34

meni Upravljanje pladnjev 26

meni Upravljanje potrošnega

materiala 25

meni Varnostno kopiranje/

obnovitev 34

nastavitve 41, 52

sporočila, seznam številskih

108

sporočila, vrste 178

stran za čiščenje, tiskanje 171

varnost 158

zaslon 12

nalaganje

pladenj 1 82

pladenj za 1500 listov 85

pladenj za 500 listov 83

sponke 103

nalaganje papirja 82

nalepke

izhodni pladenj, izbira 91

tiskanje (Windows) 129

namestitev

izdelka v žično omrežje,

Windows 67

naprave USB 168

nameščanje

izdelek v žičnih omrežjih za

Mac 49

pomnilnik (DIMM-i) 161

programska oprema, ožičena

omrežja 68

programska oprema, povezave

USB 64

napajanje

poraba 230

napake

programska oprema 209

napake, ponavljajoče se 107

naprave USB

namestitev 168

naročanje

potrošnega materiala in

dodatne opreme 214

številke delov za 215

naslov IP

konfiguriranje 67

naslov IPv4 70

naslov IPv6 71

nastavitve

gonilniki 41

gonilniki (Mac) 52

obnovitev tovarniških 177

prednastavitve gonilnika

(Mac) 58

prednost 41

prioriteta 52

nastavitve EconoMode 99, 159

nastavitve gonilnika v računalniku

Macintosh

velikost papirja po meri 57

nastavitve gonilnika za računalnike

Macintosh

shranjevanje opravil 60

vodni žigi 58

nastavitve hitrosti povezave 72

nastavitve obojestranskega

tiskanja, spreminjanje 72

nastavitve spenjalnika/zlagalnika,

meni nadzorne plošče 28

nastavitve tiskanja po meri

(Windows) 115

nastavitve za velikost papirja po

meri

Macintosh 57

nasveti iii

neposredno tiskanje prek USB-ja

147

Netscape Navigator, podprte

različice

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

151

O

obe strani, tiskanje na

vklop (Mac) 54

obnovitev tovarniških nastavitev

177

obojestranska poravnava

nastavitev 145

obojestransko tiskanje

nastavitve (Mac) 59

nastavitve (Windows) 120

vklop (Mac) 54

obrazci

tiskanje (Windows) 127

odpiranje gonilnikov tiskalnika

(Windows) 113

odpravljanje

težav z neposrednim tiskanjem

prek USB-ja 205

težave z neposredno

povezavo 207

težave z omrežjem 207

odpravljanje težav

e-poštna opozorila 55

ni odziva 203

počasen odziv 204

ponavljajoče se napake 107

sporočila o napakah, številski

seznam 108

sporočila, vrste 178

težave s podajanjem papirja

179

težave v sistemu Mac 211

težave z neposrednim tiskanjem

prek USB-ja 205

SLWW

Stvarno kazalo

249

background image

težave z neposredno

povezavo 207

težave z omrežjem 207

težave z operacijskim sistemom

Windows 209

zastoji 179

zastoji papirja 181

zastoji papirja pri zgornjem

pokrovu 196

zastoji papirja v območju

fiksirne enote 187

zastoji papirja v pladnju 1

192

zastoji papirja v pladnju za

1500 listov 193

zastoji papirja v pladnju za

500 listov 192

zastoji sponk 184

zastoji v enoti za obojestransko

tiskanje 190

zastoji v izhodnem pladnju

181

zastoji v podajalniku ovojnic

195

odpravljanje težav, orodja za

vgrajeni spletni strežnik HP

153

odpravljanje zastojev

enota za obojestransko

tiskanje 190

izhodno območje 181

mesta 181

območje fiksirne enote 187

pladenj za 1500 listov 193

pladenj za 500 listov 192

pladenj1 192

podajalnik ovojnic 195

spenjanje 184

zgornji pokrov 196

odstranitev po koncu življenjske

dobe 237

odstranitev, konec življenjske

dobe 237

odstranjevanje programske opreme

iz operacijskega sistema Mac

51

odstranjevanje programske opreme

iz operacijskega sistema

Windows 43

odstranjevanje programske opreme

za računalnike Mac 51

okolje za naprave

specifikacije 231

okoljevarstveni vidiki izdelka 235

okoljske funkcije 5

omejitve materiala 237

omrežja

HP Web Jetadmin 156

konfiguriranje 65

maska podomrežja 70

naslov IPv4 70

naslov IPv6 71

podprti protokoli 65

privzeti prehod 70

varnost 66

omrežja, žična

namestitev izdelka, Mac 49

namestitev izdelka, Windows

67

omrežje

geslo, nastavitev 69

geslo, spreminjanje 69

nastavitve, ogled 69

nastavitve, spreminjanje 69

omrežne nastavitve

vgrajeni spletni strežnik HP

154

opombe iii

opozorila iii

opozorila, e-poštna 55

opravila

nastavitve za računalnike

Macintosh 55

opravila hitrega kopiranja

shranjevanje (Windows) 143

opravila tiskanja 111

opravila, shranjena

brisanje 142

določanje imen Windows)

145

nastavitev uporabniških imen

(Windows) 145

prejemanje obvestila, ko je

natisnjeno (Windows) 144

tiskanje 142

ustvarjanje (Windows) 141

opravila, tiskanje

shranjevanje trajnih kopij

(Windows) 144

shranjevanje trajnih zasebnih

kopij (Windows) 144

shranjevanje začasnih kopij

(Windows) 143

začasno shranjevanje

(Windows) 143

orodja za odpravljanje težav

kontrolni seznam za

odpravljanje težav 175

sporočila nadzorne plošče

108, 178

stran za čiščenje 171

osebna opravila

začasno shranjevanje

(Windows) 143

ovojnice

izhodni pladenj, izbira 91

nalaganje 88

P

pakiranje naprave 227

papir

izbira 199

nalaganje na pladenj 1 82

nalaganje na pladenj za 1500

listov 85

nalaganje na pladenj za 500

listov 83

platnice, uporaba drugačnega

papirja 132

podprte velikosti 77

podprte vrste 79

prva in zadnja stran, uporaba

drugačnega papirja 132

prva stran 58

strani na list 59

tiskanje na predhodno potiskan

pisemski papir z glavo ali

obrazce (Windows) 127

velikost po meri, nastavitve za

OS Macintosh 57

zastoji 179

papir majhnega formata, tiskanje

na 91

papir, naročanje 214

papir, posebni

tiskanje (Windows) 129

PCL, seznam pisav

opis 150

250

Stvarno kazalo

SLWW

background image

pisave

prenos, Mac 54

trajni viri 167

pisemski z glavo

tiskanje(Windows) 127

pladenj 1

nalaganje 82

zastoji papirja 192

pladenj 2

nalaganje 83

zastoji papirja 192

pladenj 3

fizične specifikacije 230

nalaganje 83

zastoji papirja 192

pladenj za 1500 listov

nalaganje 85

zastoji papirja 193

pladenj za 500 listov

nalaganje 83

zastoji papirja 192

pladnji

izbiranje (Windows) 119

konfiguracija 89

nalaganje 82

nalaganje na pladenj 1 82

nalaganje na pladenj za 1500

listov 85

nalaganje na pladenj za 500

listov 83

nastavitve v računalniku

Macintosh 54

številke delov 215

usmerjenost papirja 87

zastoji papirja 181, 192, 193

pladnji, izhod

zastoji, odpravljanje 181

pladnji, izhodni

izbira 91

platnice

tiskanje (Mac) 58

tiskanje na drugačen papir

(Windows) 132

podajalni valji, zamenjava 104

podajalnik ovojnic

številka dela 215

zastoji papirja 195

podatkovni list o varnosti

materialov (MSDS) 238

podpora

ponovno pakiranje naprave

227

splet 226

podpora za stranke

ponovno pakiranje naprave

227

splet 226

podprti operacijski sistemi 38, 48

podprti papir 77

pokončna usmerjenost

izbiranje, Windows 124

pomnilnik

nadgradnja 161

nameščanje DIMM-ov 161

napake potrošnega materiala

108

preverjanje namestitve 167

priloženo 54

številke delov 216

trajni viri 167

pomnilnik, opravilo

nastavitve za računalnike

Macintosh 55, 60

pomnilniki DIMM

namestitev 161

pomnilniški čip, tiskalna kartuša

lokacija 97

opis 221

pomnilniški moduli DIMM

varnost 158

pomoč

možnosti tiskanja (Windows)

114

ponarejen potrošni material 100

ponavljajoče se napake,

odpravljanje težav 107

ponovno pakiranje naprave 227

posebni mediji

smernice 74

posebni papir

smernice 74

tiskanje (Windows) 129

posodobitve, prenos za izdelek

171

potrebščine

številke delov 215

potrošni material

drugi proizvajalci 100

menjava tiskalnih kartuš 101

napake pomnilnika 108

naročanje 214

ponaredki 100

recikliranje 99, 236

stanje, ogled s pripomočkom

HP Utility 54

številke delov 216

potrošni material drugih

proizvajalcev 100

potrošni material, stanje

sporočila nadzorne plošče 12

povezava

USB s sistemom Mac 48

USB s sistemom Windows 64

povezljivost

odpravljanje težav 207

PPD-ji

vključeno 54

predhodno potiskan papir

tiskanje (Windows) 127

prednastavitve (Mac) 58

prednost, nastavitve 41

Predpisi FCC 234

pregled in zadržanje

izbiranje (Windows) 143

prehod, nastavitev privzetega 70

preklic

tiskalna opravila 57

preklic zahteve za tiskanje

(Windows) 112

prenos datotek, Mac 54

preprečevanje ponarejanja

potrošnega materiala 100

prilagajanje dokumentov

Macintosh 57

prilagajanje velikosti dokumentov

Windows 134

primerjava naprav 2

prioriteta, nastavitve 52

privzeti prehod, nastavitev 70

programska oprema

HP Printer Utility 54

HP Web Jetadmin 44

licenčna pogodba za

programsko opremo 222

Mac 54

nameščanje, ožičena omrežja

68

nameščanje, povezave USB

64

SLWW

Stvarno kazalo

251

background image

nastavitve 41, 52

odstranitev za Windows 43

odstranjevanje iz računalnika

Mac 51

podprti operacijski sistemi 38,

48

težave 209

vgrajeni spletni strežnik 44

programska oprema SAP 45

programska oprema za OS HP-

UX 45

programska oprema za OS Linux

45

programska oprema za OS

Solaris 45

programska oprema za OS

UNIX 45

prosojnice

izhodni pladenj 91

tiskanje (Windows) 129

protokoli, omrežje 65

prva stran

tiskanje na drugačen papir

(Windows) 132

uporaba drugačnega papirja

58

PS, seznam pisav

opis 150

R

ravna pot papirja 91

razglednice

izhodni pladenj, izbira 91

raziskovalec, podprte različice

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

151

razpored mirovanja

nastavitev 160

omogočanje 160

onemogočanje 160

recikliranje 5, 236

informacije o HP-jevem

programu za vračilo

potrošnega materiala za

tiskanje in varovanju okolja

236

recikliranje potrošnega materiala

99

S

servisiranje

ponovno pakiranje naprave

227

shranjena opravila

brisanje 142

določanje imen (Windows)

145

nastavitev uporabniških imen

(Windows) 145

prejemanje obvestila, ko je

natisnjeno (Windows) 144

tiskanje 142

ustvarjanje (Windows) 141

varnost 158

shranjevalni dodatki USB

tiskanje 147

shranjevanje

tiskalne kartuše 99

shranjevanje opravil

nastavitev možnosti

(Windows) 143

nastavitve v računalnikih

Macintosh 60

pregled in zadržanje

(Windows) 143

razpoložljivi načini 141

trajne kopije (Windows) 144

trajne zasebne kopije

(Windows) 144

v operacijskem sistemu

Windows 141

začasna osebna opravila

(Windows) 143

začasne kopije (Windows)

143

shranjevanje virov 167

shranjevanje virov, pomnilnik 167

shranjevanje, opravilo

nastavitev možnosti

(Windows) 143

razpoložljivi načini 141

sistemske zahteve

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

151

specifikacije

delovno okolje 231

električne in zvočne 230

fizične 230

spenjalnik/zlagalnik

nalaganje sponk 103

številka dela 215

tiskanje v 92

spenjalnik/zlagalnikr

zagozditve, sponk 184

spenjanje, možnosti

izbira (Windows) 139

spletna mesta

HP Web Jetadmin, prenos

156

podatkovni list o varnosti

materialov (MSDS) 238

podpora za stranke 226

podpora za stranke z

računalniki Macintosh 226

poročila o prevarah 100

univerzalni gonilnik tiskalnika

40

spletna podpora 226

spletno mesto za prevare 100

spletno tiskanje

HP ePrint 44, 55

splošne konfiguracijske nastavitve

vgrajeni spletni strežnik HP

152

sporočila

e-poštna opozorila 55

lučke, nadzorna plošča 12

seznam številskih 108

vrste 178

sporočila o napakah

e-poštna opozorila 55

lučke, nadzorna plošča 12

nadzorna plošča 178

seznam številskih 108

vrste 178

sporočilo o izvajanju vzdrževanja

tiskalnika 104

spreminjanje velikosti dokumentov

Macintosh 57

Windows 134

stanje

HP Utility, Mac 54

sporočila, vrste 178

stanje, potrošni material

sporočila nadzorne plošče 12

stojalo za tiskalnik

številka dela 215

252

Stvarno kazalo

SLWW

background image

stran o uporabi

opis 150

stran s stanjem potrošnega

materiala

opis 150

tiskanje 107

strani na list

izbiranje (Windows) 123

strani z informacijami

tiskanje 150

vgrajeni spletni strežnik HP

152

svarila iii

Š

številke delov

pladnji 215

pomnilnik 216

potrebščine 215

tiskalne kartuše 215

vzdrževalni kompleti 215

število strani na list 59

T

Tajvanska izjava EMI 243

TCP/IP

ročno konfiguriranje parametrov

IPv4 70

ročno konfiguriranje parametrov

IPv6 71

tehnična podpora

ponovno pakiranje naprave

227

splet 226

temperaturne specifikacije 231

teža, naprava 230

težave s pobiranjem papirja

odpravljanje 179

težki papir

izhodni pladenj, izbira 91

tiskalna kartuša

zastoji papirja 196

tiskalna opravila

preklic (Mac) 57

tiskalne kartuše

drugi proizvajalci 100

garancija 220

menjava 101

pomnilniški čipi 221

preverjanje, ali so

poškodovane 106

recikliranje 236

shranjevanje 99

sporočila o stanju 12

številke delov 215

tiskalni vložki

recikliranje 99

tiskanje

iz shranjevalnih dodatkov

USB 147

nastavitve (Mac) 58

nastavitve (Windows) 113

shranjena opravila 142

tiskanje n na stran

izbiranje (Windows) 123

Tiskanje n-na-stran 59

tiskanje na obe strani

nastavitve (Windows) 120

tiskanje opravil

shranjevanje trajnih kopij

(Windows) 144

shranjevanje trajnih zasebnih

kopij (Windows) 144

shranjevanje začasnih kopij

(Windows) 143

začasno shranjevanje

(Windows) 143

tiskanje, nastavitve

vgrajeni spletni strežnik HP

153

trajni viri 167

transport naprave 227

trdi diski

šifrirani 157

trenutne nastavitve, stran

opis 150

U

univerzalni gonilnik tiskalnika 40

univerzalni gonilnik tiskalnika HP

40

uporabniška imena

nastavitev za shranjena opravila

(Windows) 145

upravljanje omrežja 69

usmerjenost

izbiranje, Windows 124

V

valji

naročanje 216

zamenjava 104

valji za prenos, zamenjava 104

varčne nastavitve 159

varnost

šifrirani trdi disk 157

varnostne funkcije 66

varnostne nastavitve

vgrajeni spletni strežnik HP

154

vdelana programska oprema

posodobitev, Mac 54

vdelana programska oprema,

prenos nove 171

več strani na en list 59

tiskanje (Windows) 123

velikost papirja

spreminjanje 76

velikosti papirja

izbiranje 119

izbiranje po meri 119

podprte 77

velikosti strani

prilagajanje velikosti

dokumentov (Windows) 134

vgrajeni spletni strežnik

funkcije 151

vgrajeni spletni strežnik (EWS)

dodeljevanje gesel 157

vgrajeni spletni strežnik HP

druge povezave, seznam 154

omrežne nastavitve 154

orodja za odpravljanje težav

153

splošne konfiguracijske

nastavitve 152

strani z informacijami 152

tiskanje, nastavitve 153

varnostne nastavitve 154

vlažnost

specifikacije 231

vložki

recikliranje 99

vodni žigi 58

dodajanje (Windows) 136

vrste papirja

izbiranje 119

spreminjanje 76

SLWW

Stvarno kazalo

253

background image

vzdrževalni kompleti

številke delov 215

W

Windows

nastavitve gonilnikov 41

podprti gonilniki 38

podprti operacijski sistemi 38

univerzalni gonilnik tiskalnika

40

Z

zadnja stran

tiskanje na drugačen papir

(Windows) 132

zadnji izhodni pladenj

tiskanje na 91

zastoji papirja 181

zadržanje opravila

nastavitev možnosti

(Windows) 143

zadržanje, opravilo

nastavitev možnosti

(Windows) 143

razpoložljivi načini 141

zagozditve sponk 184

zahteve brskalnika

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

151

zahteve spletnega brskalnika

HP-jev vgrajeni spletni strežnik

151

zajemalni valji

naročanje 216

zamenjava 104

zakasnitev mirovanja

omogočanje 160

onemogočanje 159, 160

zasebna opravila

trajno shranjevanje

(Windows) 144

zastoji

enota za obojestransko

tiskanje 190

izhodni pladenj 181

mesta 181

območje fiksirne enote 187

obnovitev 198

pladenj 1 192

pladenj za 1500 listov 193

pladenj za 500 listov 192

podajalnik ovojnic 195

spenjanje 184

vzroki 179

zgornji pokrov 196

zastoji papirja

enota za obojestransko

tiskanje 190

izhodni pladenj 181

mesta 181

območje fiksirne enote 187

pladenj 1 192

pladenj za 1500 listov 193

pladenj za 500 listov 192

podajalnik ovojnic 195

zgornji pokrov 196

zaustavitev zahteve za tiskanje

(Windows) 112

zgornji izhodni pladenj

tiskanje na 91

zastoji papirja 181

zgornji pokrov

zastoji papirja, odpravljanje

196

zlagalnik

številka dela 215

tiskanje v 92

značilnosti 2

zvočne specifikacije 230

254

Stvarno kazalo

SLWW

background image
background image

*CE988-90923*

*CE988-90923*

CE988-90923