HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Preverjanje tiskalnih kartuš

background image

Preverjanje tiskalnih kartuš

Preverite tiskalno kartušo in jo po potrebi zamenjajte, če je prišlo do katere od naslednjih težav:

Natis je presvetel ali pa je na določenih območjih videti zbledel.

Na natisnjenih straneh so majhna nenatisnjena območja.

Na natisnjenih straneh so proge ali črte.

OPOMBA:

Če uporabljate nastavitev tiskanja osnutka ali EconoMode, je lahko natis svetel.

Če ugotovite, da je treba zamenjati tiskalno kartušo, natisnite stran s stanjem potrošnega materiala in

na njej poiščite številko dela ustrezne originalne HP-jeve tiskalne kartuše.

Vrsta tiskalne kartuše

Postopek odpravljanja težav

Znova napolnjena ali predelana tiskalna
kartuša

Podjetje Hewlett-Packard ne priporoča uporabe potrošnega materiala drugih
proizvajalcev ne glede na to, ali je nov ali predelan. Ker takšne kartuše niso izdelki
podjetja HP, podjetje HP na njihovo obliko in izdelavo ne more vplivati, niti nima
nadzora nad njihovo kakovostjo. Če uporabljate ponovno napolnjeno ali
predelano tiskalno kartušo in niste zadovoljni s kakovostjo tiskanja, zamenjajte
kartušo s pristno kartušo HP.

Originalna HP-jeva tiskalna kartuša

1.

Ko se kartuši izteče predvidena življenjska doba, se na nadzorni plošči
izdelka ali na strani s stanjem potrošnega materiala prikaže stanje Zelo
nizka raven
. Če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva, zamenjajte tiskalno
kartušo.

2.

Preverite, ali je tiskalna kartuša poškodovana. Oglejte si navodila, ki sledijo.
Po potrebi zamenjajte tiskalno kartušo.

3.

Če se na natisih pojavljajo madeži v enakomernih razmikih, natisnite čistilno
stran. Če težave ne uspete odpraviti, z informacijami o ponavljajočih se
napakah, ki so na voljo v tem dokumentu, ugotovite vzrok težave.

SLWW

Odpravljanje težav s tiskalnimi kartušami

105