HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Razlaga sporočil za potrošni material na nadzorni plošči

background image

Razlaga sporočil za potrošni material na nadzorni plošči

Tabela 7-1

Sporočila o stanju potrošnega materiala

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

Črna kartuša skoraj povsem prazna

Izdelek vas opozori, ko je potrošnega
materiala zelo malo. Dejanska življenjska
doba tiskalne kartuše je lahko drugačna.
Tiskalne kartuše ni treba takoj zamenjati,
razen če kakovost tiskanja ni več
zadovoljiva. Ko HP-jev potrošni material
doseže zelo nizko raven, preneha veljati
garancija HP Premium Protection Warranty
za ta potrošni material.

Če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva,
zamenjajte tiskalno kartušo.

Črna kartuša skoraj prazna

Izdelek vas opozori, ko je raven potrošnega
materiala nizka. Dejanska življenjska doba
tiskalne kartuše je lahko drugačna. Tiskalne
kartuše ni treba takoj zamenjati, razen če
kakovost tiskanja ni več zadovoljiva.

Če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva,
zamenjajte tiskalno kartušo. Priporočamo,
da kupite nadomestno kartušo, da jo boste
imeli na voljo, ko se bo nameščeni kartuši
iztekla predvidena življenjska doba.

Nameščen nepodprt potrošni
material

Tiskalna kartuša je zasnovana za drug HP-
jev izdelek.

Če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva,
zamenjajte tiskalno kartušo.

Napaka pomnilnika potrošnega
materiala

Izdelek ne more prebrati pomnilniškega
vezja tiskalne kartuše ali pa tega ni v tiskalni
kartuši.

Znova namestite tiskalno kartušo ali
namestite novo.

Nezdružljiv potrošni material

Navedeni potrošni material ni združljiv s tem
izdelkom.

Potrošni material zamenjajte s takšnim, ki je
zasnovan za to napravo.

Nezdružljiv potrošni material

Nameščen potrošni material ni zasnovan za
to napravo. Naprava ne more tiskati, ko je
nameščen ta potrošni material.

Pritiskajte puščico navzdol , da ugotovite,
kateri potrošni material je nezdružljiv.
Namestite potrošni material, namenjen temu
izdelku.

Potrošnega mat. ni skoraj nič več

To sporočilo se prikaže, ko vsaj dve vrsti
potrošnega materiala dosežeta zelo nizko
raven. Pritiskajte puščico navzdol , da
ugotovite, katerega potrošnega materiala
primanjkuje. Dejanska preostala življenjska
doba potrošnega materiala se lahko
razlikuje. Potrošnega materiala ni treba takoj
zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več
zadovoljiva. Ko HP-jev potrošni material
doseže zelo nizko raven, preneha veljati
garancija HP Premium Protection Warranty
za ta potrošni material.

Če želite nadaljevati s tiskanjem, zamenjajte
potrošni material ali znova konfigurirajte
napravo v meniju nadzorne plošče
Upravljanje potrošnega materiala.

108

Poglavje 7 Tiskalne kartuše

SLWW

background image

Tabela 7-1

Sporočila o stanju potrošnega materiala (Se nadaljuje)

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

Potrošnega materiala je skoraj
zmanjkalo

To sporočilo se prikaže, ko vsaj dve vrsti
potrošnega materiala dosežeta spodnji prag.
Dejanska preostala življenjska doba
potrošnega materiala se lahko razlikuje.
Pritiskajte puščico navzdol , da ugotovite,
katerega potrošnega materiala primanjkuje.
Potrošnega materiala ni treba takoj
zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več
zadovoljiva. Ko HP-jev potrošni material
doseže zelo nizko raven, preneha veljati
garancija HP Premium Protection Warranty
za ta potrošni material.

Če želite nadaljevati s tiskanjem, zamenjajte
potrošni material ali znova konfigurirajte
napravo v meniju nadzorne plošče
Upravljanje potrošnega materiala.

Rav. kom. fik. en. z. niz

Raven kompleta za vzdrževanje je zelo
nizka. Dejanska preostala življenjska doba
potrošnega materiala se lahko razlikuje.
Kompleta za vzdrževanje ni treba takoj
zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več
zadovoljiva. Ko HP-jev potrošni material
doseže zelo nizko raven, preneha veljati
garancija HP Premium Protection Warranty
za ta potrošni material.

Če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva,
zamenjajte komplet za vzdrževanje.
Navodila so priložena kompletu za
vzdrževanje.

Št.k.vz.

Raven kompleta za vzdrževanje je nizka.
Dejanska preostala življenjska doba
potrošnega materiala se lahko razlikuje.
Pripravite nadomestni komplet za
vzdrževanje za namestitev v primeru, ko
kakovost tiskanja ne bo več zadovoljiva.
Kompleta za vzdrževanje ni treba takoj
zamenjati, razen če kakovost tiskanja ni več
zadovoljiva.

Če kakovost tiskanja ni več zadovoljiva,
zamenjajte komplet za vzdrževanje.
Navodila so priložena kompletu za
vzdrževanje.

V uporabi rabljen potrošni material

Tiskalna kartuša je bila že uporabljena.

Če menite, da ste kupili originalni HP-jev
potrošni material, pojdite na

www.hp.com/

go/anticounterfeit

.

SLWW

Odpravljanje težav s tiskalnimi kartušami

109

background image

Tabela 7-1

Sporočila o stanju potrošnega materiala (Se nadaljuje)

Sporočilo nadzorne plošče

Opis

Priporočeni ukrep

Zamenjajte potrošni material

Ko se potrošnemu materialu izteče
predvidena življenjska doba, se na izdelku
prikaže sporočilo. Dejanska preostala
življenjska doba se lahko razlikuje od
predvidene. Pripravljen imejte nadomestni
potrošni material za takrat, ko kakovost
tiskanja ne bo več zadovoljiva. Potrošnega
materiala ni treba takoj zamenjati, razen če
kakovost tiskanja ni več zadovoljiva. Potem
ko se HP-jevemu potrošnemu materialu izteče
predvidena življenjska doba, preneha veljati
garancija HP Premium Protection Warranty
za ta potrošni material.

Zamenjajte navedeni potrošni material.

Ali pa v meniju Upravljanje potrošnega
materiala
konfigurirajte izdelek tako, da
nadaljuje s tiskanjem.

Zamenjajte potrošni material

Dvema ali več potrošnim materialom se je
iztekla predvidena življenjska doba.
Dejanska preostala življenjska doba se lahko
razlikuje od predvidene. Priporočamo, da
imate pripravljen nadomestni potrošni
material za takrat, ko kakovost tiskanja ne
bo več zadovoljiva. Potrošnega materiala ni
treba takoj zamenjati, razen če kakovost
tiskanja ni več zadovoljiva. Potem ko se HP-
jevemu potrošnemu materialu izteče
predvidena življenjska doba, preneha veljati
garancija HP Premium Protection Warranty
za ta potrošni material.

Pritiskajte puščico navzdol , da si
ogledate, kateri potrošni material je treba
zamenjati.

Ali pa v meniju Upravljanje potrošnega
materiala
konfigurirajte izdelek tako, da
nadaljuje s tiskanjem.

110

Poglavje 7 Tiskalne kartuše

SLWW