HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Prioriteta pri nastavitvah tiskanja za računalnike Mac

background image

Prioriteta pri nastavitvah tiskanja za računalnike Mac

Pri spremembah v nastavitvah tiskanja je določena prednost nekaterih sprememb, glede na vir

izvajanja spremembe:

OPOMBA:

Imena ukazov in pogovornih oken se lahko razlikujejo v različnih programih.

Pogovorno okno Page Setup (Nastavitev strani): Če želite odpreti to pogovorno okno,

kliknite Page Setup (Nastavitev strani) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) v programu, ki

ga uporabljate. Tukaj spremenjene nastavitve lahko preglasijo drugje spremenjene nastavitve.

Pogovorno okno tiskanja: Za odpiranje tega pogovornega okna kliknite Print (Tiskaj),

Print Setup (Nastavitev tiskanja) ali podoben ukaz v meniju File (Datoteka) programa, ki

ga uporabljate. Nastavitve v pogovornem oknu Print (Tiskanje) nimajo prednosti pred

spremembam v pogovornem oknu Page Setup (Nastavitev strani).

Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika: Privzete nastavitve gonilnika tiskalnika določijo

nastavitve, ki so uporabljene pri vseh tiskalniških poslih, razen če spremenite nastavitve v

pogovornih oknih Page Setup (Nastavitev strani), Print (Tiskanje) ali Printer

Properties (Lastnosti tiskalnika).

Nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika: Nastavitve v nadzorni plošči tiskalnika imajo

nimajo prednosti pred nobenim ostalim nastavitvam.