HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Funkcije pripomočka HP Utility

background image

Funkcije pripomočka HP Utility

Programsko opremo HP Utility sestavljajo strani, ki jih odprete s klikom v seznamu Configuration

Settings (Nastavitve konfiguracije). V spodnji tabeli so opisana opravila, ki jih lahko izvajate s

teh strani. Na vrhu vsake strani lahko kliknete povezavo HP Support (HP-jeva podpora), ki

omogoča dostop do tehnične podpore, spletnega naročanja potrošnega materiala, spletne registracije

ter informacij o recikliranju in povratnih informacij.

Meni

Element

Opis

Information And
Support (Informacije
in podpora)

Stanje potrošnega
materiala

Prikaže stanje potrošnega materiala naprave in vsebuje povezave za
spletno naročanje potrošnega materiala.

Informacije o napravi Prikaže informacije o trenutno izbrani napravi.

File Upload
(Nalaganje datotek)

Prenos datotek iz računalnika v napravo.

Upload Fonts
(Nalaganje pisav)

Prenos datotek s pisavami iz računalnika v napravo.

Posodobitev vdelane
programske opreme

Prenese datoteko s posodobitvijo vdelane programske opreme v
izdelek.

Ukazi

Pošlje posebne znake ali ukaze za tiskanje v izdelek po tiskalnem
opravilu.

Printer Settings
(Nastavitve
tiskalnika)

Trays Configuration
(Konfiguracija
pladnjev)

Spremeni privzete nastavitve pladnjev.

Economode in
gostota tonerja

Spremeni gostoto tonerja za bolj varčno porabo.

Ločljivost

Nastavi privzeto ločljivost izdelka.

Izhodne naprave

Upravlja nastavitve izbirne izhodne dodatne opreme.

Duplex Mode (Način
obojestranskega
tiskanja)

Vklopi način za samodejno obojestransko tiskanje.

54

Poglavje 4 Uporaba naprave z računalnikom Mac

SLWW

background image

Meni

Element

Opis

Stored Jobs
(Shranjena opravila)

Upravljanje opravil tiskanja, ki so shranjena na trdem disku izdelka.

E-mail Alerts (E-
poštna opozorila)

Naprava nastavi za pošiljanje e-poštnih obvestil o določenih
dogodkih.

Network Settings
(Omrežne nastavitve)

Konfiguriranje omrežnih nastavitev, kot so nastavitve Pv4 in IPv6.

Supplies
Management
(Upravljanje
potrošnega
materiala)

Konfiguriranje, kako naj se vede izdelek, ko se potrošnemu materialu
izteka predvidena življenjska doba.

Protect Direct Ports
(Zaščita neposrednih
vrat)

Onemogočenje tiskanja prek vrat USB ali vzporednih vrat.

Additional Settings
(Dodatne nastavitve)

Zagotavlja dostop do HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika.