HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Mesto pomnilnika

background image

Mesto pomnilnika

Pripomočki ali opravila, ki jih prenesete v napravo, včasih vsebujejo vire (na primer pisave, makre ali

vzorce). Viri, ki so notranje označeni kot trajni, ostanejo v pomnilniku naprave, dokler je ne izklopite.

Če za označevanje trajnosti virov uporabljate jezik PDL, uporabite naslednje smernice. Za tehnične

podrobnosti si oglejte ustrezen vodnik PDL za PCL ali PS.

Vire označite kot trajne samo, kadar morajo ostati v pomnilniku, ko je naprava vklopljena.

Trajne vire pošiljajte v napravo samo na začetku opravila tiskanja in ne med tiskanjem.

OPOMBA:

Prekomerna uporaba trajnih virov ali prenašanje trajnih virov med tiskanjem lahko

negativno vpliva na zmogljivost naprave ali zmožnost tiskanja zapletenih strani.

SLWW

Namestitev pomnilnika in notranjih naprav USB

167