HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Namestitev notranjih naprav USB

background image

Namestitev notranjih naprav USB

Naprava ima dvoje notranjih vrat USB.

1.

Izklopite izdelek.

2.

Odklopite napajalni kabel in kabel vmesnika.

3.

Odstranite desno stranico, tako da jo pomaknete proti zadnji strani naprave in sprostite z ohišja.

168

Poglavje 9 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW

background image

4.

Vratca za dostop odprite tako, da potegnete kovinski jeziček.

5.

Poiščite vrata USB na spodnjem delu plošče s priključki. Vstavite napravo USB v ena izmed vrat.

POZOR:

Če želite preprečiti, da statična elektrika poškoduje ploščo oblikovalnika, z eno roko

pridržite kovinska vratca za dostop in z drugo roko vstavite napravo USB. Če se med postopkom

oddaljite od izdelka, se pred nadaljevanjem dotaknite kovinskih vratc za dostop, da se

razelektrite.

6.

Zaprite vratca za dostop in jih trdno pritisnite, dokler se ne zaskočijo.

SLWW

Namestitev pomnilnika in notranjih naprav USB

169

background image

7.

Namestite nazaj desno stranico. Poravnajte jezičke na stranici z režami v napravi in potisnite

stranico proti sprednjemu delu naprave, da se zaskoči.

8.

Ponovno priključite kabel vmesnika in napajalni kabel.

9.

Vklopite napravo.

170

Poglavje 9 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW