HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Namestitev pomnilnika v napravo

background image

Namestitev pomnilnika v napravo

Naprava ima eno režo DIMM.

POZOR:

Elektronske komponente lahko poškoduje statična elektrika. Pri delu s pomnilniki DIMM

nosite protistatični zapestni pašček ali pa se pogosto dotaknite protistatične embalaže modula DIMM in

nato še gole kovine na napravi.

1.

Preden dodate pomnilnik, natisnite konfiguracijsko stran, da ugotovite, koliko pomnilnika je

trenutno nameščenega.

a. Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov .

b. Odprite te menije:

Skrbništvo

Poročila

Konfiguracijske strani/strani stanja

Konfiguracijska stran

SLWW

Namestitev pomnilnika in notranjih naprav USB

161

background image

2.

Ko natisnete konfiguracijsko stran, izklopite izdelek.

3.

Odklopite napajalni kabel in kabel vmesnika.

4.

Odstranite desno stranico, tako da jo pomaknete proti zadnji strani naprave in sprostite z ohišja.

162

Poglavje 9 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW

background image

5.

Vratca za dostop odprite tako, da potegnete kovinski jeziček.

6.

Module DIMM odstranite iz antistatične embalaže.

POZOR:

Da bi zmanjšali možnost poškodbe naprave ali modulov zaradi statične elektrike,

vedno nosite antistatično zapestnico ali se dotaknite površine antistatične embalaže, preden

primete module DIMM.

7.

Modul DIMM držite za stranice in poravnajte utore na modulih z utori na reži za module DIMM.

(Preverite, ali so zaklepi na obeh straneh reže za module DIMM odprti.)

SLWW

Namestitev pomnilnika in notranjih naprav USB

163

background image

8.

Modul DIMM potisnite v režo, da se trdno zaskoči. Poskrbite, da se zakleneta zaklepa na obeh

straneh modula DIMM.

9.

Zaprite vratca za dostop in jih trdno pritisnite, dokler se ne zaskočijo.

10.

Namestite nazaj desno stranico. Poravnajte jezičke na stranici z režami v napravi in potisnite

stranico proti sprednjemu delu naprave, da se zaskoči.

164

Poglavje 9 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW

background image

11.

Ponovno priključite kabel vmesnika in napajalni kabel.

12.

Vklopite napravo.

SLWW

Namestitev pomnilnika in notranjih naprav USB

165