HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Preverite namestitev modulov DIMM

background image

Preverite namestitev modulov DIMM

Po namestitvi modula DIMM se prepričajte, da je namestitev uspela.

1.

Vklopite izdelek. Preverite, ali sveti lučka za pripravljenost , ko naprava zaključi zagon. Če se

pojavi sporočilo o napaki, morda eden od modulov DIMM ni pravilno nameščen.

2.

Natisnite konfiguracijsko stran.

3.

Preverite razdelek s pomnilnikom na konfiguracijski strani in ga primerjajte s konfiguracijsko

stranjo, ki je bila natisnjena pred namestitvijo pomnilnika. Če se količina pomnilnika ni povečala,

je lahko modul DIMM nepravilno nameščen ali okvarjen. Ponovite postopek namestitve. Po potrebi

namestite drugi modul DIMM.

OPOMBA:

Če ste namestili jezik naprave (osebne nastavitve), si oglejte razdelek «Installed

Personalities and Options» (Nameščene osebne nastavitve in možnosti) na konfiguracijski strani. V tem

razdelku mora biti naveden novi jezik naprave.