HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tiskanje strani z informacijami

background image

Tiskanje strani z informacijami

Na straneh z informacijami so navedene podrobnosti o izdelku in njegovi trenutni konfiguraciji. Če

želite natisniti ali prikazati strani z informacijami, storite to:

1.

Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov .

2.

Odprite spodnje menije:

Skrbništvo

Poročila

3.

Izberite ime poročila, ki si ga želite ogledati, nato se pomaknite do možnosti Tiskanje in

pritisnite gumb

OK

, da natisnete poročilo.

Prva stopnja

Druga stopnja

Opis

Konfiguracijske strani/strani
stanja

Načrt menija skrbništva

Omogoča prikaz postavitve in trenutnih nastavitev
elementov menija nadzorne plošče.

Konfiguracijska stran

Prikaže nastavitve izdelka in nameščene dodatke.

Stran Stanje potrošnega
materiala

Prikaže približno preostalo življenjsko dobo potrošnega
materiala, posreduje statistične podatke o skupnem številu
obdelanih strani in opravil, serijsko številko, števila strani in
informacije o vzdrževanju.

Za priročnejšo uporabo naprave nudi HP oceno preostale
življenjske dobe potrošnega materiala. Dejanska preostala
življenjska doba potrošnega materiala se lahko razlikuje od
predvidene.

Stran o uporabi

Prikaže število vseh velikosti papirja, ki so potovale skozi
izdelek; navede, ali so bili listi enostranski ali obojestranski
ter število strani.

Stran imenika datotek

Prikaže ime datoteke in mape za datoteke, shranjene v
pomnilniku izdelka.

Stran trenutnih nastavitev

Prikaže trenutne nastavitve možnosti v meniju Skrbništvo.

Druge strani

Seznam pisav PCL

Natisne razpoložljive pisave PCL.

Seznam pisav PS

Natisne razpoložljive pisave PS.

150

Poglavje 9 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW