HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zavihek Information (Informacije)

background image

Zavihek Information (Informacije)

Tabela 9-1

Zavihek HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika Information (Informacije)

Meni

Opis

Device Status (Stanje naprave)

Prikaže stanje naprave in pričakovano preostalo življenjsko dobo HP-
jevega potrošnega materiala. Na tej strani je prikazana tudi vrsta in velikost
papirja, ki je nastavljen za posamezne pladnje. Če želite spremeniti privzete
nastavitve, kliknite Change Settings (Spreminjanje nastavitev).

Dnevnik opravil

Prikaže povzetek vseh opravil, ki jih je obdelal izdelek.

Configuration Page (Konfiguracijska
stran)

Prikaže informacije, ki so prikazane na konfiguracijski strani.

Stran Stanje potrošnega
materiala

Prikaže stanje potrošnega materiala za ta izdelek.

Stran dnevnika dogodkov

Za prikaz seznama vseh dogodkov in napak izdelka. Uporabite povezavo
HP Instant Support (v razdelku Other Links (Druge povezave) na vseh straneh
HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika), da se povežete z nizom dinamičnih
spletnih strani, ki vam bodo v pomoč pri odpravljanju težav. Na tej strani so
navedene tudi dodatne storitve za izdelek.

Usage Page (Stran uporabe)

Prikaže povzetek števila natisnjenih strani po velikosti, vrsti in poti tiskanja papirja.

Device Information (Informacije o
napravi)

Prikaže omrežno ime in naslov naprave ter informacije o modelu. Če želite
prilagoditi vnose, kliknite meni Device Information (Informacije o napravi) na
zavihku Splošno.

Print (Natisni)

Iz računalnika prenesite in natisnite datoteko, ki je na voljo za tiskanje. Za tiskanje
datoteke bo izdelek uporabil privzete nastavitve tiskanja.

Tiskanje poročil in strani

Prikaže seznam internih poročil in strani izdelka. Izberite eno ali več možnosti, ki
jih želite natisniti.