HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Nastavi časovnik za mirovanje

background image

Nastavi časovnik za mirovanje

Funkcija časovnika za mirovanje omogoča samodejni preklop naprave v način mirovanja po vnaprej

določenem času nedelovanja.

1.

Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb Domov .

2.

Odprite te menije:

a. Skrbništvo

b. Splošne nastavitve

c.

Nastavitve porabe energije

d. Nastavitev časovnika za mirovanje

e. Mirovanje/samodejni izklop po

3.

Izberite ustrezen čas in pritisnite gumb

OK

.

OPOMBA:

Privzeta vrednost je 30 minut.