HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Navodila za ravnanje z napajalnim kablom

background image

Navodila za ravnanje z napajalnim kablom

Prepričajte se, ali vaš izvor napajanja ustreza zahtevam električnega napajanja naprave. Obratovalno

napetost najdete na nalepki naprave. Naprava uporablja 100– 127 V ali 220–240 V izmenične

napetosti in 50/60 Hz.

Povežite napajalni kabel z napravo in ozemljeno električno vtičnico.

POZOR:

Uporabljajte samo priložen kabel za napajanje, saj se boste tako izognili morebitnim

poškodbam naprave.