HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kemične snovi

background image

Kemične snovi

HP se zavezuje, da bo stranke obveščal o kemičnih snoveh v svojih izdelkih, kot je to določeno z

zakonom, na primer z uredbo REACH (predpis ES št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta).

Poročilo o kemičnih snoveh za ta izdelek je na voljo na:

www.hp.com/go/reach

.