HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji

background image

Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v
Evropski uniji

Ta simbol na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Za svojo odpadno opremo morate poskrbeti sami, zato jo odlagajte na za to
določenem zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločevanje in
recikliranje odpadne opreme ob odlaganju pomaga ohraniti naravne vire in zagotoviti, da so odpadki
reciklirani na način, ki ne škodi zdravju in okolju. Za več informacij o odlagališčih za recikliranje
odpadne opreme se obrnite na lokalni mestni urad, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali
trgovino, kjer ste kupili izdelek.