HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Papir

background image

Papir

Ta izdelek lahko uporablja recikliran papir, če ta ustreza smernicam v HP LaserJet Printer Family Print

Media Guide (Priročnik za tiskalne medije za družino tiskalnikov HP LaserJet). Ta izdelek je primeren

za uporabo recikliranega papirja v skladu z EN12281:2002.