HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Potrošni material za tiskanje HP LaserJet

background image

Potrošni material za tiskanje HP LaserJet

Tiskalne kartuše HP LaserJet po uporabi enostavno in brezplačno vrnite in reciklirajte s pomočjo

programa HP Planet Partners. Informacije v več jezikih in navodila so priložena vsaki novi tiskalni

kartuši HP LaserJet in paketu potrošnega materiala. Če vrnete več kartuš hkrati, in ne vsake posebej,

manj obremenite okolje.

HP je zavezan temu, da ponuja domiselne in izjemno kakovostne izdelke in storitve, ki so prijazni

okolju, tako pri razvoju in proizvodnji kot pri distribuciji, uporabi in recikliranju. Če sodelujete v

programu HP Planet Partners, tiskalne kasete HP LaserJet, ki jih vrnete, ustrezno recikliramo ter iz njih

pridobimo plastične in kovinske materiale za proizvodnjo novih izdelkov, zaradi česar na odlagališčih

konča na milijone ton manj odpadkov. Ker bo ta tiskalna kaseta reciklirana in uporabljena kot

surovina, vam je ne bomo vrnili. Zahvaljujemo se vam, da skrbite za okolje!

OPOMBA:

Nalepko za vračilo uporabljajte samo za vračilo izvirnih tiskalnih kaset HP LaserJet. Ne

uporabljajte je za kasete za brizgalne tiskalnike HP, tiskalne kasete drugih proizvajalcev, znova

napolnjene ali predelane tiskalne kasete ali vračilo okvarjenih izdelkov v okviru garancije. Več o

recikliranju kaset za brizgalne tiskalnike HP najdete na

http://www.hp.com/recycle

.