Корисничко упутство за HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series

background image

HP LASERJET ŠTAMPAČ SERIJE ENTERPRISE 600

M601, M602 I M603

Uputstvo za upotrebu

background image
background image

HP LaserJet štampač serije Enterprise 600
M601, M602 i M603

Uputstvo za upotrebu

background image

Autorska prava i licenca

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Nije dozvoljeno umnožavanje,

prilagođavanje ili prevođenje bez

prethodnog pismenog odobrenja, osim u

okvirima zakona o autorskim pravima.

Informacije koje se navode u ovom

dokumentu mogu se menjati bez

obaveštenja.

Jedine garancije za HP proizvode i usluge

navode se u izričitim garancijama koje idu

uz proizvode i usluge. Ništa od onoga što je

ovde navedeno ne sme se smatrati kao

davanje dodatne garancije. HP ne

odgovara za tehničke odn. uređivačke

greške ili propuste koje sadrži ovaj

dokument.

Broj dela: CE988-90934

Edition 4, 11/2011

Žigovi

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

predstavljaju

žigove kompanije Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ je zaštitni žig korporacije Intel

Corporation u SAD i drugim zemljama/

regionima.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® su registrovani zaštitni

znaci korporacije Microsoft u SAD.

UNIX

®

predstavlja registrovani žig

kompanije The Open Group.

ENERGY STAR i ENERGY STAR su marke

registrovane u SAD.

background image

Konvencije koje su korišćene u ovom priručniku

SAVET:

Saveti daju korisne ideje ili prečice.

NAPOMENA:

Napomene sadrže važne informacije o pojmovima ili uputstva za obavljanje

određenog zadatka.

OPREZ:

Mere opreza opisuju postupke koje bi trebalo da izvršavate kako biste izbegli gubitak

podataka ili oštećenje uređaja.

UPOZORENJE!

Upozorenja vas obaveštavaju o posebnim procedurama koje morate ispoštovati da

biste izbegli povrede, gubitak podataka ili trajno oštećenje uređaja.

SRWW

iii

background image

iv

Konvencije koje su korišćene u ovom priručniku

SRWW

background image

Sadržaj

1 Osnovni podaci o uređaju ................................................................................................. 1

Poređenje uređaja .................................................................................................................... 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601 modeli ..................................................................... 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602 modeli ..................................................................... 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603 modeli ..................................................................... 4

Karakteristike koje se tiču životne sredine .................................................................................... 5
Funkcije pristupačnosti .............................................................................................................. 6
Prikazi uređaja ........................................................................................................................ 7

Prikaz s prednje strane .............................................................................................. 7
Pogled otpozadi ....................................................................................................... 8
Portovi interfejsa ....................................................................................................... 9
Lokacija serijskog broja i broja modela ....................................................................... 9

2 Meniji kontrolne table .................................................................................................... 11

Raspored na kontrolnoj tabli .................................................................................................... 12
Meni Retrieve Job From USB (Preuzmi zadatak sa USB-a) ............................................................ 14
Meni Retrieve Job From Device Memory (Preuzmi zadatak iz memorije uređaja) ............................ 15
Meni Supplies (Potrošni materijal) ............................................................................................ 16
Meni Ležišta .......................................................................................................................... 18
Meni Administration (Administracija) ........................................................................................ 19

Meni Reports (Izveštaji) ............................................................................................ 19
Meni General Settings (Opšte postavke) .................................................................... 19
Meni Retrieve From USB Settings (Postavke preuzimanja sa USB-a) ............................... 22
Meni General Print Settings (Opšte postavke štampanja) .............................................. 23
Meni Default Print Options (Podrazumevane opcije štampanja) ..................................... 25
Meni Postavke ekrana .............................................................................................. 25
Meni Upravljanje potrošnim materijalom .................................................................... 26
Meni Manage Trays (Upravljanje ležištima) ................................................................ 27
Meni Stapler/Stacker postavke ................................................................................. 29
Meni Multi-Bin Mailbox Settings (Postavke Multi-Bin sandučeta) ..................................... 29
Meni Network Settings (Mrežne postavke) .................................................................. 30

SRWW

v

background image

Meni Troubleshooting (Rešavanje problema) ............................................................... 34

Meni Device Maintenance (Održavanje uređaja) ....................................................................... 36

Meni Backup and Restore (Pravljenje i vraćanje rezervne kopije) .................................. 36
Meni Calibrate/Cleaning (Kalibracija/čišćenje) ......................................................... 36
Meni USB Firmware Upgrade (Nadogradnja firmvera pomoću USB memorije) ............... 37
Meni Service (Servisiranje) ....................................................................................... 37

3 Softver za Windows ....................................................................................................... 39

Podržani operativni sistemi i upravljački programi štampača za Windows .................................... 40
Izaberite odgovarajući upravljački program za operativni sistem Windows .................................. 41

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 42

Režimi instalacije UPD upravljačkog programa ............................................ 42

Promena postavki zadataka štampanja u operativnom sistemu Windows ...................................... 43

Prioriteti postavki za štampanje ................................................................................. 43
Menjanje postavki svih zadataka za štampanje do zatvaranja programa ...................... 43
Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka za štampanje ................................. 44
Menjanje postavki konfiguracije uređaja .................................................................... 44

Uklanjanje upravljačkog programa štampača iz operativnog sistema Windows ............................ 45
Podržani pomoćni programi za Windows ................................................................................. 46

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 46
Ugrađeni HP Web server ......................................................................................... 46
HP ePrint ................................................................................................................ 46

Softver za druge operativne sisteme ......................................................................................... 47

4 Korišćenje uređaja sa Mac računarom ............................................................................ 49

Softver za Mac ...................................................................................................................... 50

Podržani operativni sistemi i upravljački programi štampača za Mac ............................ 50
Instalacija softvera u Mac operativnim sistemima ........................................................ 50

Instalacija softvera na Mac računarima direktno povezanim sa uređajem ....... 50
Instalacija softvera na Mac računarima u mreži koja koristi kablove ............... 51

Konfigurisanje IP adrese ............................................................. 51
Instaliranje softvera .................................................................... 52

Uklanjanje upravljačkog programa štampača iz Mac operativnih sistema ...................... 53
Prioritet za postavke štampanja za Mac ..................................................................... 54
Menjanje postavki upravljačkog programa štampača za Mac ...................................... 54

Menjanje postavki svih zadataka štampanja do zatvaranja programa ............ 54
Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka štampanja ....................... 54
Menjanje postavki konfiguracije uređaja ..................................................... 54

Softver za Mac računare .......................................................................................... 56

HP Utility za Mac ..................................................................................... 56

Otvaranje aplikacije HP Printer Utility .......................................... 56

vi

SRWW

background image

Funkcije softvera HP Utility .......................................................... 56

Podržani pomoćni programi za Mac ......................................................................... 57

Ugrađeni HP Web server .......................................................................... 57
HP ePrint ................................................................................................. 57
AirPrint ................................................................................................... 58

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Mac ............................................................ 59

Otkazivanje zadatka štampanja na Mac računarima .................................................. 59
Menjanje formata i vrste papira na Mac računarima ................................................... 59
Promena veličine dokumenta ili štampanje na korisnički definisanom formatu papira na
Mac računarima ..................................................................................................... 60
Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampu na Mac računarima ........... 60
Štampanje naslovne stranice na Mac računarima ....................................................... 60
Korišćenje vodenih žigova na Mac računarima .......................................................... 61
Štampanje više stranica na jednom listu papira na Mac računarima ............................. 61
Štampanje na obe strane papira (dupleks štampanje) na Mac računarima ..................... 62
Čuvanje zadataka na Mac računarima ...................................................................... 62

Rešavanje problema na Mac računarima .................................................................................. 64

5 Povezivanje uređaja u operativnom sistemu Windows ................................................... 65

Odricanje odgovornosti o deljenju štampača ............................................................................ 66
Povezivanje putem USB veze ................................................................................................... 66

Instalacioni CD ....................................................................................................... 66

Povezivanje na mrežu u operativnom sistemu Windows .............................................................. 68

Podržani mrežni protokoli ........................................................................................ 68
Instaliranje uređaja na mreži koja koristi kablove u operativnom sistemu Windows ......... 70

Konfigurisanje IP adrese ............................................................................ 70
Instaliranje softvera .................................................................................. 71

Konfigurisanje mrežnih postavki u operativnom sistemu Windows ................................. 72

Pregled i promena mrežnih postavki ........................................................... 72
Postavljanje ili promena mrežne lozinke ...................................................... 72
Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table .............................. 73
Ručno podesite IPv6 TCP/IP parametre iz kontrolne table .............................. 74
Brzina veze i postavke dupleksa ................................................................ 75

6 Papir i medijumi za štampanje ....................................................................................... 77

Opis načina korišćenja papira ................................................................................................ 78

Smernice u vezi sa posebnim papirom ....................................................................... 78

Promena upravljačkog programa štampača tako da odgovara tipu i formatu papira za Windows ... 80
Podržani formati papira .......................................................................................................... 81
Podržani tipovi papira ............................................................................................................ 83

Opcije za korišćenje podržanih vrsta papira .............................................................. 83

SRWW

vii

background image

Opcije za korišćenje podržanih vrsta papira .............................................................. 84

Kapacitet ležišta i korpi .......................................................................................................... 85
Umetanje papira u ležišta ....................................................................................................... 86

Umetanje u ležište 1 ................................................................................................ 86
Umetanje papira u ležište 2 ili u opciono ležište kapaciteta 500 listova ......................... 87
Umetanje papira u opciono ležište kapaciteta 1.500 listova ........................................ 89
Položaj papira prilikom umetanja u ležišta ................................................................. 91

Umetanje papira sa memorandumom, odštampanog ili perforiranog papira .. . 91
Umetanje koverti ...................................................................................... 92

Podešavanje ležišta ................................................................................................................ 93

Podešavanje ležišta prilikom umetanja papira ............................................................ 93
Podešavanje kasete da odgovara postavkama zadatka za štampanje ........................... 93
Konfigurisanje ležišta pomoću kontrolne table ............................................................ 94

Izbor izlazne korpe ................................................................................................................ 95

Štampanje u (standardnu) izlaznu korpu .................................................................... 95
Štampanje u zadnju izlaznu korpu ............................................................................ 95
Štampanje u opcioni slagač, tj. heftalicu/slagač ......................................................... 96
Štampanje u sanduče sa 5 korpi ............................................................................... 97

7 Kertridži za štampanje ................................................................................................... 99

Informacije o kertridžu za štampanje ...................................................................................... 100
Prikazi potrošnog materijala .................................................................................................. 101

Prikazi kertridža za štampanje ................................................................................ 101

Upravljanje kertridžima za štampanje .................................................................................... 102

Promena postavki kertridža za štampanje ................................................................ 102

Štampanje kada je kertridž na kraju procenjenog radnog veka ................... 102
Omogućavanje ili onemogućavanje opcija Postavke veoma male vrednosti
pomoću kontrolne table ........................................................................... 102
Štampanje pomoću režima EconoMode\ldblquote ..................................... 103

Čuvanje i recikliranje potrošnog materijala .............................................................. 103

Recikliranje potrošnog materijala ............................................................. 103
Čuvanje kasete s tonerom ....................................................................... 104
Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača ..... 104

Web lokacija kompanije HP za borbu protiv falsifikata ............................................. 104

Uputstva za zamenu ............................................................................................................. 105

Zamena kasete s tonerom ...................................................................................... 105
Zamena heftalice .................................................................................................. 107
Obavljanje preventivnog održavanja ....................................................................... 108

Postavljanje brojača kompleta za održavanje na početne vrednosti ............. 108

Rešavanje problema sa kertridžima za štampanje .................................................................... 109

Proveravanje kertridža za štampanje ....................................................................... 109

viii

SRWW

background image

Proveravanje da na kertridžu za štampanje nema vidljivih oštećenja. ........... 110
Defekti koji se ponavljaju ........................................................................ 111
Štampanje stranice sa stanjem potrošnog materijala ................................... 111

Tumačenje poruka o potrošnom materijalu na kontrolnoj tabli ..................................... 112

8 Zadaci štampanja ......................................................................................................... 115

Otkazivanje zadatka za štampanje na Windows računarima .................................................... 116
Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows ................................................... 117

Otvaranje upravljačkog programa štampača u operativnom sistemu Windows ............. 117
Dobijte pomoć za sve opcije štampanja u operativnom sistemu Windows .................... 118
Promena broja odštampanih kopija u operativnom sistemu Windows .......................... 118
Čuvanje prilagođenih postavki štampanja za ponovnu upotrebu u operativnom sistemu
Windows ............................................................................................................. 119

Korišćenje prečica za štampanje u operativnom sistemu Windows ............... 119
Kreiranje prečica za štampanje ............................................................... 120

Poboljšavanje kvaliteta štampe u operativnom sistemu Windows ................................. 123

Izbor formata stranice u operativnom sistemu Windows .............................. 123
Biranje korisnički definisanog formata papira u operativnom sistemu
Windows .............................................................................................. 123
Izbor tipa papira u operativnom sistemu Windows ..................................... 123
Izbor ležišta za papir u operativnom sistemu Windows ............................... 123

Dvostrano štampanje (dupleks) u operativnom sistemu Windows ................................. 124

Ručno obostrano štampanje u operativnom sistemu Windows ...................... 124
Automatsko obostrano štampanje u operativnom sistemu Windows .............. 125

Štampanje više stranica na listu u operativnom sistemu Windows ................................ 127
Izbor položaja stranice u operativnom sistemu Windows ........................................... 128

Korišćenje opcije HP ePrint .................................................................................................... 130
Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows ................................................... 131

Štampanje na unapred odštampanim memorandumima ili obrascima u operativnom
sistemu Windows .................................................................................................. 131
Štampanje na specijalnom papiru, štampanje nalepnica ili folija u operativnom sistemu
Windows ............................................................................................................. 133
Štampanje prve ili poslednje stranice na drugačijem papiru u operativnom sistemu
Windows ............................................................................................................. 136
Podešavanje dokumenta da stane na veličinu stranice u operativnom sistemu Windows 138
Dodavanje vodenog žiga na dokument u operativnom sistemu Windows ..................... 139
Kreiranje brošure u operativnom sistemu Windows ................................................... 140
Izbor opcije izlaza za Windows ............................................................................. 141

Izbor izlazne korpe za Windows ............................................................. 141
Izbor opcija heftalice za Windows ........................................................... 143

Korišćenje funkcija čuvanja zadataka u operativnom sistemu Windows ....................... 144

SRWW

ix

background image

Kreiranje sačuvanog zadatka u operativnom sistemu Windows ................... 145
Štampanje sačuvanog zadatka ................................................................ 146
Brisanje sačuvanog zadatka .................................................................... 146
Podešavanje opcija za čuvanje zadataka u operativnom sistemu Windows . . 147

Štampanje probne kopije pre štampanja svih kopija .................... 147
Privremeno čuvanje privatnog zadatka na uređaju za kasnije
štampanje .............................................................................. 147
Privremeno čuvanje zadatka na uređaju ..................................... 147
Trajno čuvanje zadatka na uređaju ........................................... 148
Pretvaranje trajno sačuvanog zadatka u privatni zadatak da bi se
mogao štampati samo nakon unošenja PIN koda ........................ 148
Primanje obaveštenja kada neko odštampa sačuvani zadatak ...... 149
Dodeljivanje imena korisnika zadatku ........................................ 149
Dodeljivanje imena sačuvanom zadatku .................................... 149

Štampanje posebnih zadataka u operativnom sistemu Windows ................................. 150

Poravnavanje kod dvostranog štampanja .................................................. 150

USB usputno štampanje ........................................................................................................ 151

9 Upravljanje i održavanje .............................................................................................. 153

Štampanje stranice sa informacijama ..................................................................................... 154
Korišćenje HP ugrađenog Web servera .................................................................................. 155

Otvaranje HP ugrađenog Web servera pomoću mrežne veze ..................................... 155
Funkcije HP ugrađenog Web servera ...................................................................... 156

Kartica Informacije ................................................................................. 156
Kartica Opšte ........................................................................................ 156
Kartica Štampanje .................................................................................. 157
Kartica Troubleshooting (Rešavanje problema) ........................................... 158
Kartica Security (Bezbednost) .................................................................. 158
Kartica HP Web Services (HP mrežne usluge) ............................................ 158
Kartica Networking (Umrežavanje) ........................................................... 158
Lista Other Links (Druge veze) .................................................................. 159

Korišćenje softvera HP Web Jetadmin ..................................................................................... 160
Bezbednosne funkcije uređaja ............................................................................................... 161

Izjave o bezbednosti ............................................................................................. 161

IP bezbednost ........................................................................................ 161

Obezbeđivanje ugrađenog HP Web servera ............................................................ 161
Podrška za šifrovanje: HP šifrovani čvrsti diskovi visokih performansi (samo xh modeli) . 161
Obezbeđivanje sačuvanih zadataka ....................................................................... 162
Zaključavanje menija kontrolne table ....................................................................... 162
Zaključavanje formatora ........................................................................................ 162

Postavke za uštedu ............................................................................................................... 163

x

SRWW

background image

Štampanje pomoću režima EconoMode\ldblquote .................................................... 163
Powersave režimi .................................................................................................. 163

Omogućavanje i onemogućavanje vremena do mirovanja .......................... 163
Podešavanje tajmera mirovanja ............................................................... 164
Podešavanje rasporeda mirovanja ........................................................... 164

Instaliranje memorije i internih USB uređaja ............................................................................ 165

Pregled ................................................................................................................ 165
Instaliranje memorije ............................................................................................. 165

Instaliranje memorije uređaja .................................................................. 165

Omogućavanje memorije ....................................................................................... 170
Provera instalacije DIMM modula ............................................................................ 171
Dodeljivanje memorije ........................................................................................... 171
Instaliranje unutrašnjih USB uređaja ........................................................................ 172

Čišćenje uređaja .................................................................................................................. 175

Očistite putanju papira .......................................................................................... 175

Dopune za uređaj ................................................................................................................ 175

10 Rešavanje problema ................................................................................................... 177

Pomoć ................................................................................................................................ 178
Kontrolna lista za rešavanje problema .................................................................................... 179

Faktori koji utiču na performanse uređaja ................................................................ 180

Vraćanje fabričkih postavki ................................................................................................... 181
Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli ..................................................................................... 182

Tipovi poruka na kontrolnoj tabli ............................................................................. 182
Poruke kontrolne table ........................................................................................... 182

Papir se nepravilno uvlači ili se zaglavljuje ............................................................................. 183

Uređaj ne uvlači papir ........................................................................................... 183
Uređaj uvlači više listova papira istovremeno ........................................................... 183
Sprečavanje zaglavljivanja papira .......................................................................... 183

Uklanjanje zaglavljenog papira ............................................................................................. 185

Položaj zaglavljenog papira .................................................................................. 185
Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlaznih područja ................................................. 186

Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne korpe za papir .......................... 186
Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalne jedinice za slaganje ili
jedinice za povezivanje/slaganje ............................................................ 187

Uklonite zaglavljeni papir iz opcionalne jedinice za slaganje ili
jedinice za povezivanje/slaganje ............................................. 187
Uklanjanje zaglavljenih spajalica iz opcionalne jedinice za
povezivanje/slaganje .............................................................. 188

Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog poštanskog sandučeta sa 5
polica ................................................................................................... 189

SRWW

xi

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja grejača ................................................. 191
Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalne jedinice za dvostrano štampanje ........... 194
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta ................................................................ 196

Uklanjanje zaglavljenog papira iz Ležišta 1 .............................................. 196
Uklanjanje zaglavljenog papira iz Ležišta 2 ili opcionalnog ležišta za 500
listova ................................................................................................... 196
Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog ležišta za 1.500 listova ...... 197

Uklanjanje zaglavljenog papira iz opcionalnog ubacivača koverti .............................. 199
Uklanjanje zaglavljenog papira iz područja gornjeg poklopca i kertridža za
štampanje ............................................................................................................ 200
Menjanje uklanjanja zaglavljenih medijuma ............................................................. 202

Poboljšavanje kvaliteta štampe .............................................................................................. 203

Biranje tipa papira ................................................................................................ 203
Koristite papir koji ispunjava HP specifikacije ........................................................... 203
Štampanje stranice za čišćenje ............................................................................... 204
Proveravanje kertridža za štampanje ....................................................................... 204
Koristite upravljački program štampača koji najviše odgovara vašim potrebama u vezi
sa štampanjem ..................................................................................................... 206

Uređaj ne štampa stranice ili štampa sporo ............................................................................. 207

Uređaj ne štampa ................................................................................................. 207
Proizvod štampa sporo .......................................................................................... 208

Rešite probleme sa USB usputnim štampanjem ......................................................................... 209

Meni Preuzmi sa USB-a se ne otvara kada priključite USB memoriju ............................ 209
Nije moguće odštampati datoteku sa USB memorije .................................................. 209
Datoteka koju želite da odštampate nije navedena u meniju Preuzmi sa USB-a ............. 210

Rešavanje problema sa povezivanjem .................................................................................... 211

Rešavanje problema sa direktnim povezivanjem ....................................................... 211
Rešavanje problema sa mrežom ............................................................................. 211

Loša fizička veza ................................................................................... 211
Računar koristi pogrešnu IP adresu uređaja ............................................... 211
Računar ne uspeva da ostvari komunikaciju s uređajem .............................. 212
Uređaj koristi netačne postavke veze i dupleksa za mrežu .......................... 212
Novi softver na računaru možda je doveo do problema sa kompatibilnošću .. 212
Računar ili radna stanica možda nisu ispravno podešeni ............................ 212
Protokol je onemogućen ili su neke druge mrežne postavke netačne ............. 212

Rešavanje problema sa softverom uređaja u operativnom sistemu Windows ................................ 213

U fascikli Printer (Štampač) se ne vidi upravljački program za uređaj .......................... 213
Tokom instalacije se prikazala poruka o grešci ......................................................... 213
Uređaj je u režimu Ready (Spreman), ali ne štampa .................................................. 213

Rešavanje problema sa softverom uređaja na Mac računarima ................................................. 215

Upravljački program štampača nije naveden na listi Print & Fax (Štampač i faks) .......... 215

xii

SRWW

background image

Ime uređaja se ne pojavljuje na listi uređaja Print & Fax (Štampač i faks) ..................... 215
Upravljački program štampača ne dodaje automatski izabrani štampač na listu Print &
Fax (Štampač i faks) .............................................................................................. 215
Zadatak za štampanje nije poslat na željeni štampač ................................................ 216
Kada je povezan USB kablom, nakon izbora upravljačkog programa uređaj se neće
pojaviti na listi Print & Fax (Štampač i faks) .............................................................. 216
Koristite generički upravljački program štampača i USB vezu ..................................... 216

Dodatak A Potrošni materijal i dodatna oprema za uređaj .............................................. 217

Naručivanje delova, dodatne opreme i potrošnog materijala .................................................... 218
Brojevi delova ..................................................................................................................... 219

Dodatna oprema za rad sa papirom ....................................................................... 219
Delovi koje korisnik samostalno popravlja ................................................................ 219
Kablovi i interfejs .................................................................................................. 220

Dodatak B Servisiranje i podrška .................................................................................... 221

Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard ....................................................... 222
HP Premium Protection garancija: Izjava o ograničenoj garanciji za LaserJet kertridž za
štampanje ........................................................................................................................... 224
Podaci koji se čuvaju na kertridžu za štampanje ...................................................................... 225
Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom ........................................................................... 226
Garancija za popravke od strane korisnika ............................................................................. 229
Korisnička podrška ............................................................................................................... 230
Ponovno pakovanje proizvoda .............................................................................................. 231

Dodatak C Specifikacije uređaja ...................................................................................... 233

Fizičke specifikacije ............................................................................................................. 234
Potrošnja energije, električne specifikacije i ispuštanje zvukova ................................................. 234
Radno okruženje .................................................................................................................. 235

Dodatak D Informacije o propisima ................................................................................. 237

FCC propisi ......................................................................................................................... 238
Program proizvoda za upravljanje prirodnim resursima ............................................................ 239

Zaštita životne sredine ........................................................................................... 239
Proizvodnja ozona ................................................................................................ 239
Potrošnja struje ..................................................................................................... 239
Potrošnja tonera .................................................................................................... 239
Upotreba papira ................................................................................................... 239
Plastika ................................................................................................................ 239
HP LaserJet potrošni materijal ................................................................................. 240
Uputstva o vraćanju i recikliranju ............................................................................ 240

SRWW

xiii

background image

Sjedinjene Američke Države i Portoriko .................................................... 240

Grupno vraćanje (više od jednog kertridža) ................................ 240
Pojedinačno vraćanje .............................................................. 240
Isporuka ................................................................................. 241

Vraćanje kertridža van SAD .................................................................... 241

Papir ................................................................................................................... 241
Ograničenja materijala .......................................................................................... 241
Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj
uniji ..................................................................................................................... 242
Hemijske supstance ............................................................................................... 242
Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet - MSDS) ........ 242
Za više informacija ................................................................................................ 243

Deklaracija o usklađenosti .................................................................................................... 244
Izjave o bezbednosti ............................................................................................................ 246

Bezbednost lasera ................................................................................................. 246
Kanadski DOC propisi ........................................................................................... 246
VCCI izjava (Japan) .............................................................................................. 246
Uputstva za kabl za napajanje ............................................................................... 246
Izjava o kablu za napajanje (Japan) ....................................................................... 246
Izjava o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Kina) ..................................................... 247
Izjava o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Koreja) ................................................... 247
EMI izjava (Tajvan) ............................................................................................... 247
Stabilnost proizvoda .............................................................................................. 247
Izjava o laserima za Finsku .................................................................................... 247
GS izjava (Nemačka) ............................................................................................ 248
Tabela supstanci (Kina) .......................................................................................... 249
Izjava o ograničenju u Hazardous Substances (Turska) .............................................. 249

Indeks .............................................................................................................................. 251

xiv

SRWW