HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Deklaracija o usklađenosti

background image

Deklaracija o usklađenosti

Deklaracija o usklađenosti

prema standardu ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1

Ime proizvođača:

Hewlett-Packard Company

DoC#: BOISB-1101-00-rel.1,0

Adresa proizvođača:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

izjavljuje da je proizvod

Ime proizvoda:

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 i M603

Obuhvata:

CE998A – ulazno ležište za 500 listova

CF062A – jedinica za dvostrano štampanje

Kontrolni broj modela

2)

BOISB-1101-00

Opcije proizvoda:

SVE

Kertridži za štampanje:

CE390A, CE390X

u skladu sa sledećim Specifikacijama proizvoda:

BEZBEDNOST:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Laserski/LED proizvod klase 1)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Klasa A

1),

3)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC naslovi 47 CFR, deo 15 klasa A

1)

/ ICES-003, tema 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Dodatne informacije:

Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima EMC direktive 2004/108/EC i direktive 2006/95/EC o niskom naponu i, u skladu s tim, nosi
znak CE

.

244

Dodatak D Informacije o propisima

SRWW

background image

Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 pravilnika FCC. Pri radu se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva
štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjen rad.

1.

Proizvod je testiran sa tipičnom konfiguracijom i Hewlett-Packard računarskim sistemima.

2.

Iz kontrolnih razloga, ovom proizvodu je dodeljen Kontrolni broj modela. Ovaj broj ne bi trebalo mešati sa imenom proizvoda ili
brojem (brojevima) proizvoda.

3.

Ovaj uređaj ispunjava zahteve standarda EN55022 i CNS13438, klasa A, pri čemu se primenjuje sledeće: „Upozorenje – Ovo je
proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod mreže da izazove radio smetnje; u tom slučaju može biti potrebno da korisnik
preduzme odgovarajuće mere“.

Boise, Idaho USA

Septembar 2011.

Samo za teme o propisima:

Kontakt u Evropi:

Lokalno Hewlett-Packard prodajno predstavništvo i servis ili Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-
TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (FAKS:
+49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

Kontakt u SAD:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (telefon: 208-396-6000)

SRWW

Deklaracija o usklađenosti

245