HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Hemijske supstance

background image

Hemijske supstance

Cilj kompanije HP je da svojim klijentima obezbedi informacije o hemijskim supstancama u proizvodu

u skladu sa zakonskim odredbama kao što je REACH (Odredba evropskog parlamenta i odbora EC br.

1907/2006). Izveštaj o hemijskim supstancama za ovaj proizvod može se naći na sledećoj lokaciji:

www.hp.com/go/reach

.