HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP LaserJet potrošni materijal

background image

HP LaserJet potrošni materijal

Možete lako da vratite i reciklirate svoje HP LaserJet kertridže za štampanje nakon što ih iskoristite, i to

besplatno, uz pomoć programa za recikliranje HP Planet Partners. Višejezične informacije o programu

i uputstva dobijaju se uz svako novo pakovanje HP LaserJet kertridža za štampanje i potrošnog

materijala. Ako vraćate više kertridža odjednom, dodatno ćete pomoći u smanjivanju negativnog

uticaja na životnu sredinu.

HP je posvećen proizvodnji inventivnih, visokokvalitetnih proizvoda i usluga koje ne zagađuju životnu

sredinu, od projektovanja i proizvodnje proizvoda do procesa distribucije, korišćenja i recikliranja.

Kada učestvujete u programu HP Planet Partners, garantujemo da će kasete s tonerom štampača

HP LaserJet koje vratite biti pravilno reciklirane i obrađene u cilju proizvodnje plastike i metala za nove

proizvode i uklanjanja miliona tona otpada sa deponija. S obzirom da se kaseta s tonerom reciklira i

upotrebljava u novim materijalima, neće vam biti vraćena. Hvala što brinete o životnoj sredini!

NAPOMENA:

Povratnu nalepnicu koristite samo za vraćanje praznih, originalnih kaseta s tonerom

za HP LaserJet. Molimo vas da ne koristite ovu nalepnicu za kasete s tonerom za HP inkjet, za kasete s

tonerom drugih proizvođača, dopunjene ili prerađene kasete ili povraćaje u okviru garancije. Za

informacije o recikliranju kaseta s tonerom za HP inkjet idite na

http://www.hp.com/recycle

.