HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Potrošnja struje

background image

Potrošnja struje

U režimu Mirovanje, potrošnja energije se znatno smanjuje, čime se štede prirodni resursi i novac, a

performanse uređaja ostaju na visokom nivou. Hewlett-Packard oprema za štampanje i obradu slika
koja je označena logotipom ENERGY STAR

®

je u skladu sa specifikacijama Agencije za zaštitu životne

sredine ENERGY STAR u SAD, a koje se odnose na opremu za izradu slika. Sledeća oznaka će se

nalaziti na ENERGY STAR kvalifikovanim proizvodima za izradu slika:

Dodatne informacije o proizvodima koji odgovaraju standardu ENERGY STAR navedene su na:

www.hp.com/go/energystar