HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Potrošnja tonera

background image

Potrošnja tonera

EconoMode troši manje tonera, što može da produži vek trajanja kertridža za štampanje. Kompanija

HP ne preporučuje stalnu upotrebu režima „EconoMode“. Ako se stalno koristi EconoMode, može se

dogoditi da toner traje duže od mehaničkih delova kertridža za štampanje. Ako kvalitet štampanja

opadne do te mere da je neprihvatljiv, uzmite u obzir zamenu kertridža za štampanje.