HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj uniji

background image

Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim
domaćinstvima u Evropskoj uniji

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se taj proizvod ne sme bacati sa
ostalim otpadom iz vašeg domaćinstva. Umesto toga, vaša je odgovornost da svoju otpadnu opremu
bacate tako što ćete je odneti na određeno mesto za prikupljanje i recikliranje otpadne električne i
elektronske opreme. Odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadne opreme u vreme predaje pomoći će u
očuvanju prirodnih resursa i osiguraće recikliranje na način koji štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Za
više informacija o mestima na koja možete odneti otpadnu opremu na recikliranje molimo obratite se
lokalnoj gradskoj kancelariji, službi za uklanjanje otpada iz domaćinstva ili radnji u kojoj ste kupili
proizvod.