HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Upotreba papira

background image

Upotreba papira

Opcionalna funkcija automatskog dvostranog štampanja i mogućnost N-up štampanja (štampanje više

stranica na jednoj stranici) koje ovaj proizvod poseduje, mogu smanjiti potrošnju papira, a samim tim i

potrošnju prirodnih resursa.