HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Informacije o kertridžu za štampanje

background image

Informacije o kertridžu za štampanje

Funkcija

Opis

Brojevi delova

Kertridž standardnog kapaciteta štampanja: CE390A

Kertridž velikog kapaciteta štampanja: CE390X

Pristupačnost

Kertridži za štampanje mogu se instalirati i ukloniti jednom rukom.

Karakteristike
koje se tiču
životne sredine

Kertridže za štampanje reciklirajte koristeći program za recikliranje HP Planet Partners.

Za više informacija o potrošnom materijalu, posetite stranicu:

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

100

Poglavlje 7 Kertridži za štampanje

SRWW