HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Proveravanje kertridža za štampanje

background image

Proveravanje kertridža za štampanje

Proverite kertridž za štampanje i zamenite ga po potrebi ako se javlja neki od sledećih problema:

Uređaj štampa previše svetlo ili otisak na nekim mestima deluje izbledelo.

Na odštampanim stranicama nedostaju neki delovi.

Na odštampanim stranicama pojavljuju se linije ili trake.

NAPOMENA:

Ako koristite postavku za probni otisak ili režim EconoMode, otisak će možda

delovati suviše svetlo.

Ako utvrdite da je potrebno da zamenite kertridža za štampanje, odštampajte stranicu sa stanjem

potrošnog materijala da biste saznali broj dela odgovarajućeg originalnog HP kertridža za štampanje.

Vrsta kertridža za štampanje

Koraci za rešavanje problema

Dopunjen ili prerađen kertridž za
štampanje

Kompanija Hewlett-Packard ne može preporučiti upotrebu potrošnog materijala
drugih proizvođača, bilo novih ili prerađenih. S obzirom da to nisu HP proizvodi,
kompanija HP ne može uticati na njihov dizajn niti kontrolisati njihov kvalitet. Ako
koristite naknadno napunjen ili prerađen kertridž za štampanje i niste zadovoljni
kvalitetom štampanja, zamenite kertridž originalnim HP kertridžom.

Originalni HP kertridž za štampanje

1.

Kada kertridž dođe do kraja procenjenog radnog veka, na kontrolnoj tabli
uređaja ili stranici sa stanjem potrošnog materijala prikazuje se status Very
Low
(Pri kraju). Ako je kvalitet štampe postao neprihvatljiv, zamenite kertridž
za štampanje.

2.

Pogledajte da na kertridžu za štampanje nema vidljivih oštećenja. Pogledajte
sledeća uputstva. Zamenite kertridž za štampanje ako je potrebno.

3.

Ako se na odštampanim stranicama javljaju mrlje koje se ponavljaju na istoj
udaljenosti, odštampajte stranicu za čišćenje. Ako se problem i dalje javlja,
upotrebite informacije o defektima koji se ponavljaju iz ovog dokumenta kako
biste utvrdili uzrok problema.

SRWW

Rešavanje problema sa kertridžima za štampanje

109