HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje stranice sa stanjem potrošnog materijala

background image

Štampanje stranice sa stanjem potrošnog materijala

Na stranici Supplies Status (Stanje potrošnog materijala) naveden je procenjeni radni vek kertridža

za štampanje. Takođe, pored drugih korisnih informacija, na njoj je naveden broj dela odgovarajućeg

originalnog HP kertridža za štampanje za ovaj uređaj kako biste mogli da naručite kertridž za

zamenu.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite sledeće menije:

Administration (Administriranje)

Reports (Izveštaji)

Configuration/Status Pages (Stranice za konfiguraciju/status)

3.

Izaberite opciju Stranica sa stanjem potrošnog materijala, a zatim pritisnite dugme

OK

da biste odštampali izveštaj.

SRWW

Rešavanje problema sa kertridžima za štampanje

111