HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Proveravanje da na kertridžu za štampanje nema vidljivih oštećenja.

background image

Proveravanje da na kertridžu za štampanje nema vidljivih oštećenja.

1.

Izvadite kertridž za štampanje iz uređaja, zatim proverite da li je zaptivna traka uklonjena.

2.

Proverite da li ima oštećenja na memorijskom čipu.

3.

Pregledajte površinu zelenog bubnja na dnu kertridža za štampanje.

OPREZ:

Ne dodirujte zeleni valjak (bubanj) na dnu kertridža za štampanje. Otisci prstiju na

bubnju mogu dovesti do problema sa kvalitetom štampe.

4.

Ako na bubnju ima ogrebotina, otisaka pristiju ili drugih oštećenja, zamenite kertridž za

štampanje.

5.

Ako ne uočite oštećenja na bubnju, nekoliko puta blago promućkajte kertridž za štampanje, pa

ga vratite u uređaj. Odštampajte nekoliko stranica da vidite da li će problem nestati.

110

Poglavlje 7 Kertridži za štampanje

SRWW