HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Recikliranje potrošnog materijala

background image

Recikliranje potrošnog materijala

Da biste reciklirali originalnu HP kasetu sa tonerom, stavite iskorišćenu kasetu u kutiju u kojoj ste dobili

novu kasetu. Upotrebite priloženu povratnu nalepnicu za slanje iskorišćene kasete preduzeću HP na

recikliranje. Kompletne informacije potražite u uputstvu za recikliranje priloženom uz svaki novi HP

potrošni materijal.

SRWW

Upravljanje kertridžima za štampanje

103