HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje kada je kertridž na kraju procenjenog radnog veka

background image

Štampanje kada je kertridž na kraju procenjenog radnog veka

Black cartridge low (Crni kertridž je pri kraju) poruka: Uređaj pokazuje kada je nivo

potrošnog materijala nizak. Stvarni preostali radni vek kertridža se može razlikovati. Razmislite o

tome da pripremite zamenu kako biste mogli da je instalirate kada kvalitet štampe postane

neprihvatljiv. Nije neophodno odmah zameniti potrošni materijal.

Black cartridge very low (Crni kertridž je pri samom kraju) poruka: Uređaj pokazuje kada je

potrošni materijal pri kraju. Stvarni preostali radni vek potrošnog materijala može se razlikovati.

Razmislite o tome da pripremite zamenu kako biste mogli da je instalirate kada kvalitet štampe

postane neprihvatljiv. Potrošni materijal ne mora odmah da se zameni, osim ako kvalitet

štampanja nije postao neprihvatljiv. Pri upotrebi kertridža koji je pri kraju procenjenog radnog

veka može doći do problema sa kvalitetom štampe.

Kada je HP kertridž za štampanje „pri kraju“, garancija HP Premium Protection na taj kertridž za

štampanje prestaje da važi. Garancija HP Premium Protection važi samo za kertridž za štampanje

za ovaj uređaj.