HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Omogućavanje ili onemogućavanje opcija Postavke veoma male vrednosti pomoću kontrolne table

background image

Omogućavanje ili onemogućavanje opcija Postavke veoma male vrednosti
pomoću kontrolne table

Podrazumevane postavke možete da omogućite ili onemogućite kad god to poželite, s tim što ne

morate ponovo da ih omogućite po instalaciji novog kertridža za štampanje.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite sledeće menije:

Administration (Administriranje)

Upravljanje potrošnim materijalom

Postavke za potrošni materijal

102

Poglavlje 7 Kertridži za štampanje

SRWW

background image

Crni kertridž

Postavke veoma male vrednosti

3.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Opciju Nastavi izaberite ako želite da vas uređaj obavesti da je kertridž za štampanje pri

kraju, ali da nastavi sa štampanjem.

NAPOMENA:

Postavka Nastavi automatski omogućava štampanje i nakon prikazivanja

poruke „pri kraju“, što može dovesti do nezadovoljavajućeg kvaliteta štampe.

Izaberite opciju Zaustavi ako želite da uređaj prestane sa štampanjem dok ne zamenite

kertridž.

Opciju Pitaj za nastavak izaberite ako želite da uređaj prestane sa štampanjem i traži

od vas da zamenite kertridž za štampanje. Možete potvrditi da ste pročitali poruku i nastaviti

sa štampanjem.

Ako izaberete opciju Zaustavi ili Pitaj za nastavak, proizvod će prestati da štampa kada

dostigne ograničenje „pri kraju“. Kada zamenite kertridž, proizvod automatski nastavlja štampanje.