HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Web lokacija kompanije HP za borbu protiv falsifikata

background image

Web lokacija kompanije HP za borbu protiv falsifikata

Idite na lokaciju

www.hp.com/go/anticounterfeit

kada instalirate HP kertridž za štampanje, a

kontrolna tabla prikaže poruku da je instaliran kertridž za štampanje drugog proizvođača. HP će vam

pomoći da utvrdite da li je kertridž originalan i preduzeti korake za rešavanje problema.

Kertridž za štampanje možda nije originalan HP kertridž za štampanje ako primetite nešto od

navedenog:

Stranica sa stanjem potrošnog materijala prikazuje da je instaliran potrošni materijal drugog

proizvođača.

Javljaju se brojni problemi sa kertridžom za štampanje.

Izgled kertridža za štampanje razlikuje se od uobičajenog (na primer, pakovanje se razlikuje od

HP pakovanja).

104

Poglavlje 7 Kertridži za štampanje

SRWW