HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zamena heftalice

background image

Zamena heftalice

Zamenite spajalice za heftalicu ako poruka na displeju kontrolne table to od vas zatraži. Ako heftalica

ostane bez spajalica, zadaci će se i dalje štampati u polici za slaganje/povezivanje, ali se neće

povezivati.

1.

Sa desne strane opcionalne jedinice za

povezivanje/slaganje, okrenite heftalicu ka

prednjoj strani uređaja dok ne škljocne i dođe

u otvoren položaj. Uhvatite plavu ručku

kertridža za heftalicu i izvucite ga iz jedinice

heftalice.

2.

Stavite novi kertridž u jedinicu heftalice, zatim

zarotirajte heftalicu ka zadnjoj strani uređaja

dok ne legne na mesto.

SRWW

Uputstva za zamenu

107