HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje na obe strane papira (dupleks štampanje) na Mac računarima

background image

Štampanje na obe strane papira (dupleks štampanje) na Mac
računarima

1.

Stavite dovoljno papira u jedno od ležišta da biste snabdeli zadatak štampanja.

2.

U meniju File (Datoteka) kliknite na opciju Print (Odštampaj).

3.

Otvorite meni Layout (Raspored).

4.

U meniju Two-Sided (Dvostrano) izaberite opciju povezivanja.