HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Štampanje više stranica na jednom listu papira na Mac računarima

background image

Štampanje više stranica na jednom listu papira na Mac računarima

1.

U meniju File (Datoteka) kliknite na opciju Print (Odštampaj).

2.

Izaberite upravljački program.

3.

Otvorite meni Layout (Raspored).

4.

Pomoću menija Pages per Sheet (Broj stranica po listu papira) izaberite koliko stranica

želite da odštampate na svakom listu (1, 2, 4, 6, 9 ili 16).

SRWW

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Mac

61

background image

5.

U oblasti Layout Direction (Pravac rasporeda) izaberite raspored i položaj stranica na

listu.

6.

Pomoću menija Borders (Okvir) izaberite tip okvira koji će se štampati oko svake stranice na

listu.