HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampu na Mac računarima

background image

Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampu na
Mac računarima

Koristite unapred podešene postavke za štampanje da biste sačuvali trenutne postavke upravljačkog

programa štampača za ponovnu upotrebu.

Kreiranje unapred podešenih postavki za štampanje

1.

U meniju File (Datoteka) kliknite na opciju Print (Odštampaj).

2.

Izaberite upravljački program.

3.

Izaberite postavke za štampanje koje želite da sačuvate za ponovnu upotrebu.

4.

U meniju Presets (Početne postavke) izaberite opciju Save As... (Sačuvaj kao...) i

unesite ime unapred podešene postavke.

5.

Kliknite na dugme OK (U redu).

Korišćenje unapred podešenih postavki za štampanje

1.

U meniju File (Datoteka) kliknite na opciju Print (Odštampaj).

2.

Izaberite upravljački program.

3.

U meniju Presets (Početne postavke) izaberite unapred podešenu postavku za štampanje.

NAPOMENA:

Da biste koristili podrazumevane postavke upravljačkog programa za štampač

izaberite stavku standard (standardno).