HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Promena veličine dokumenta ili štampanje na korisnički definisanom formatu papira na Mac računarima

background image

Promena veličine dokumenta ili štampanje na korisnički
definisanom formatu papira na Mac računarima

Mac OS X 10.5 i 10.6

Koristite jedan od sledećih načina.

1.

U meniju File (Datoteka) kliknite na opciju Print (Odštampaj).

2.

Kliknite na dugme Page Setup (Podešavanje stranice).

3.

Izaberite proizvod, a zatim izaberite odgovarajuće postavke za opcije Paper
Size (Format papira)
i Orientation (Položaj).

1.

U meniju File (Datoteka) kliknite na opciju Print (Odštampaj).

2.

Otvorite meni Paper Handling (Rad sa papirom).

3.

U oblasti Destination Paper Size (Odredišni format papira) kliknite
na polje Scale to fit paper size (Podesi prema formatu papira), a
zatim iz padajuće liste izaberite format.