HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka štampanja

background image

Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka štampanja

1.

U meniju File (Datoteka) kliknite na dugme Print (Odštampaj).

2.

Promenite željene postavke u raznim menijima.

3.

U meniju Presets (Početne postavke) izaberite opciju Save As... (Sačuvaj kao...) i

otkucajte ime za početnu postavku.

Ove postavke biće sačuvane u meniju Presets (Početne postavke). Da biste koristili nove

postavke, morate izabrati početnu opciju svaki put kada otvorite program i onda štampati.