HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podržani operativni sistemi i upravljački programi štampača za Mac

background image

Podržani operativni sistemi i upravljački programi štampača za
Mac

Proizvod podržava sledeće Macintosh operativne sisteme:

Mac OS X 10.5 i 10.6

NAPOMENA:

Za Mac OS X 10.5 i novije verzije, podržani su Mac računari sa procesorima PPC i

Intel® Core™. Za Mac OS 10.6 podržani su Macintosh računari sa Intel Core procesorom.

HP LaserJet program za instaliranje softvera omogućava PostScript

®

Printer Description (PPD) datoteke,

Printer Dialog Extensions (PDE-ove) i HP Printer Utility za korišćenje sa operativnim sistemima Mac OS

X. PPD i PDE datoteke HP štampača u kombinaciji s ugrađenim upravljačkim programima štampača za

Apple PostScript omogućavaju sve funkcije štampanja i pristup specifičnim karakteristikama

HP štampača.