HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ugrađeni HP Web server

background image

Ugrađeni HP Web server

Uređaj ima ugrađeni HP Web server koji obezbeđuje pristup informacijama o uređaju i aktivnostima

na mreži. Pristupite ugrađenom HP Web serveru koristeći HP Utility. Otvorite meni Printer Settings

(Postavke štampača), a zatim izaberite opciju Additional Settings (Dodatne postavke).

Ugrađenom HP Web serveru takođe možete pristupiti preko Safari Veb pregledača:

1.

Izaberite ikonu stranice na levoj strani trake sa alatkama u Safari pregledaču.

2.

Kliknite na logotip Bonjour.

3.

Na listi sa štampačima kliknite dvaput na ovaj uređaj. Ugrađeni HP Web server će se otvoriti.