HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Otvaranje aplikacije HP Printer Utility

background image

Otvaranje aplikacije HP Printer Utility

Na traci sa alatkama kliknite na stavku HP Utility.

ili

U okviru stavke Applications (Aplikacije), kliknite na stavku Hewlett Packard, a zatim na

HP Utility.