HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Uklanjanje upravljačkog programa štampača iz Mac operativnih sistema

background image

Uklanjanje upravljačkog programa štampača iz Mac operativnih
sistema

Morate da imate prava administratora da biste mogli da uklonite ovaj softver.

1.

Otvorite dijalog System Preferences (Sistemski izbori).

2.

Izaberite opciju Print & Fax (Štampanje i faks).

3.

Označite uređaj.

4.

Kliknite na minus (-).

5.

Ako je potrebno, izbrišite štampač iz redosleda.

SRWW

Softver za Mac

53